Navigácia

Stavebný úrad

 

Ing. Lukáš Šimoňák

Kontakt: 
Mestský úrad v Spišskej Belej, 1. poschodie, kancelária č. d. 8
telefón: 052/46 80 513
mobil: 0919 453 598
e-mail: simonak@spisskabela.sk


Pracovná doba

Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.
Názov prílohy Odkaz
01. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.docx Stiahnuť
01. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf Stiahnuť
02. Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.docx Stiahnuť
02. Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.pdf Stiahnuť
03. Žiadosť o stavebné povolenie.docx Stiahnuť
03. Žiadosť o stavebné povolenie.pdf Stiahnuť
04. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.docx Stiahnuť
04. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf Stiahnuť
05. Žiadosť o povolenie odstránenie stavby.docx Stiahnuť
05. Žiadosť o povolenie odstránenie stavby.pdf Stiahnuť
06. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.docx Stiahnuť
06. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf Stiahnuť
07. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby - kolaudácia.docx Stiahnuť
07. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby - kolaudácia.pdf Stiahnuť
08. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.docx Stiahnuť
08. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf Stiahnuť
09. Žiadosť o povolenie zmeny v uživaní stavby.docx Stiahnuť
09. Žiadosť o povolenie zmeny v uživaní stavby.pdf Stiahnuť
10. Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.docx Stiahnuť
10. Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby.pdf Stiahnuť
11. Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia.docx Stiahnuť
11. Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia.pdf Stiahnuť
12. Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia.docx Stiahnuť
12. Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia.pdf Stiahnuť
13. Žiadosť o povolenie terénnych úprav.docx Stiahnuť
13. Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf Stiahnuť
14. Žiadosť o pasport stavby.docx Stiahnuť
14. Žiadosť o pasport stavby.pdf Stiahnuť
Správne poplatky stavebná časť.docx Stiahnuť
Vyhlásenie dozoru kvalifikovaná osoba.docx Stiahnuť
Vyhlásenie dozoru kvalifikovaná osoba.pdf Stiahnuť
Vyhlásenie dozoru stavebný dozor.docx Stiahnuť
Vyhlásenie dozoru stavebný dozor.pdf Stiahnuť
Vzdanie sa odvolanie kolaudačné konanie.docx Stiahnuť
Vzdanie sa odvolanie kolaudačné konanie.pdf Stiahnuť
Vzdanie sa odvolanie stavebné konanie.docx Stiahnuť
Vzdanie sa odvolanie stavebné konanie.pdf Stiahnuť
Vzdanie sa odvolanie územné konanie.docx Stiahnuť
Vzdanie sa odvolanie územné konanie.pdf Stiahnuť