Navigácia

FACE CLUB

nízkoprahové denné centrum pre rodiny s deťmi
Petzvalova 16
059 01 Spišská Belá
Zriaďovateľ:
Mesto Spišská Belá
(ako organizačná zložka mesta bez právnej subjektivity)
(patriaca medzi zariadenia mesta poskytujúce sociálne služby – registrované na Úrade PSK)

E-mail: faceclub@spisskabela.sk

Viac aktuálnych informácií na Facebook-stránke: FACE CLUB