Navigácia

FACE CLUB  &  PÔJD

Petzvalova 16
059 01 Spišská Belá
Zriaďovateľ:
Mesto Spišská Belá
(ako organizačná zložka mesta bez právnej subjektivity)

FaceClub
Kontaktná osoba: Jakub Varga
Tel. kontakt: +421 940 925 804
Email: varga@spisskabela.sk

Pôjd
Kontaktná osoba: Mgr. Slávka Varšová
Tel. kontakt: +421 915 155 900
Email: varsova@spisskabela.sk

Viac aktuálnych informácií na:

Prevádzkové hodiny – PÔJD
 hodiny

 Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
 Utorok
 07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Je možné dohodnúť si termín stretnutia aj mimo prevádzkových hodín po vzájomnej dohode.