KALENDÁR ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ MESTA SPIŠSKÁ BELÁ NA ROK 2023

 

Tento kalendár bude priebežne počas roka aktualizovaný a dopĺňaný do finálnej podoby a s konkrétnymi termínmi.

 

JANUÁR (01.01.2023 – 31.01.2023)

Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov

27.01.2023 – Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas 2. sv. vojny (78. výročie)

29.01.2023 – Novoročná bezpečnostná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Futbalový turnaj dorastencov (spoluorganizuje MŠK Slavoj Spišská Belá)

 

FEBRUÁR (01.02.2023 – 28.02.2023)

04.02.2023 – Hokejovy turnaj ,,O pohár primátora mesta Spišská Belá“

05.02.2023 – Karneval na ľade

13.02.2023 – „Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej uspávanky a ľudovej piesne

13.02.2023 – Valentínska kvapka krvi

26.02.2023 – Koncert pre rodičov ZUŠ

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 

MAREC (01.03.2023 – 31.03.2023)

Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) – telocvičňa ul. Moskovská

Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít mestskej knižnice

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie a prózy

Zimná bezpečnostná jazda – 9. ročník súťaže „Tatranský zimný pohár“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Deň učiteľov – slávnostná akadémia

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

APRÍL (01.04.2023 – 30.04.2023)

Volejbalový turnaj amatérov Memoriál J.Klokoča a J.Peštu o Pohár primátora mesta (telocvičňa Moskovská)

Obvodná súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní

Koncert učiteľov

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 

MÁJ (01.05.2023 – 31.05.2023)

Svätofloriánska slávnosť (hasičská slávnosť)

14.05.2023 (nedeľa) – Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále

08.05.2023 (pondelok) – Pietna spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom

Automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi, začiatočníkov aj pokročilých – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Challengeday – Medzinárodný deň pohybu

Výchovný koncert pre ZŠ– ZUŠ

Koncert a výstava absolventov primárneho štúdia – ZUŠ

Deň otvorených dverí pre deti MŠ

 

 

JÚN (01.06.2023 – 30.06.2023)

02.06.2023 – 04.06.2023 (piatok – nedeľa) – DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ, v rámci toho:

02.06.2023 (piatok) – Firemné športové dni – športové turnaje a súťaže pre zamestnancov firiem zo Spišskej Belej a okolia

02.06.2023 (piatok) – slávnostné otvorenie DNI MESTA SPIŠSKÁ BELÁ s programom pre deti

03.06.2023 (sobota) – DNI MESTA SPIŠŠKÁ BELA 2022

04.06.2023 (nedeľa) – Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“

Junior CUP – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“

12.06.2023 (pondelok) – Primátorská kvapka krvi

Koncert s výstavou absolventov nižšieho sekundárneho štúdia – ZUŠ

Kaštieľne hry Strážky  – Záhrada v Kaštieli Strážky

17.06.2023 (sobota) – Regionálny hasičská liga Spiš (RHLS) – hasičský areál Strážky

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá – usporadúva AUTOMOTOKLUB

Ocenenie najlepších žiakov ZŠ a ukončenie dochádzky detí v MŠ

Jánska vatra

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

JÚL (01.07.2023 – 31.07.2023)

Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov

Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok

Belá Mix Volley CUP 24.ročník – Záhrada v Kaštieli Strážky

Fest Fajný Fest (FFF) – Záhrada v Kaštieli Strážky

 

AUGUST (01.08.2023 – 31.08.2023)

Beliansky kapor (4 dňový rybársky maratón, ktorý sa organizuje na Belianskom rybníku)

29.08.2023 (utorok) – Pietna spomienka na 78. výročie SNP

 

SEPTEMBER (01.09.2023 – 30.09.2023)

Svätohubertská poľovnícka slávnosť

Prúdnička Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž

16. 09. 2023Plesnivec SkyRun

23. 09. 2023 (sobota) – 19. ročník SPIŠSKÝ ZEMIAKARSKÝ JARMOK 2023

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

Cyklistické preteky (amatérov)

 

 

OKTÓBER (01.10.2023 – 31.10.2023)

36. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej Súťaže „O putovný pohár Slavomila Rusiňáka“

Jesenná bezpečnostná jazda – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Beliansky turistický pochod na chatu Plesnivec

Zamatová kvapka krvi (27.10.2023)

Október – Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatie pre seniorov

Imatrikulácia prvákov základných škôl

 

NOVEMBER (01.11.2023 – 30.11.2023)

17.11.2023 (piatok) – Pietna spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu

Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá

 

DECEMBER (01.12.2023 – 31.12.2023)

06.12.2023 (streda) – Mikulášske popoludnie

Belianske Vianoce (na námestí) – prezentácia spolkov, združení a škôl

Tatranský zimný pohár + Zimná bezpečnostná jazda „Rodičia jazdite opatrne“ – Majstrovstvá SR a Slávnostné ukončenie športovej sezóny 2023 – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

26.12.2023 (utorok) – Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta „Štefansky turnaj“ v spolupráci s MŠK – Memoriál Marcela Novoroľníka

31.12.2023 (nedeľa) – Privítanie nového roka 2024 – Silvester 2023