KALENDÁR ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ MESTA SPIŠSKÁ BELÁ NA ROK 2024

 

JANUÁR

 • Tenisový turnaj ED CUP – vo štvorhre mužov
 • 27.1.2024 (sobota) Trojkráľová zabíjačka/zakáľačka (zmena programu vyhradená)
 • Pietna spomienka na Oslobodenie mesta počas 2. sv. vojny
 • 28.1.2024 (nedeľa) Novoročná bezpečná jazda – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi, začiatočníkov aj pokročilých – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
 • Futbalový turnaj dorastencov (spoluorganizuje MŠK Slavoj Spišská Belá)

 

FEBRUÁR

 • „Miss bábika“ – súťaž v speve slovenskej uspávanky a ľudovej piesne
 • Bežecké preteky – OZ Tarahumar
 • 4.2.2024 (nedeľa) Karneval na ľade – Mesto Spišská Belá
 • 11.2.2024 (nedeľa) Romantický Valentín na ľade
 • 12.2.2024 (pondelok) Koncert CHF – Evanjelický kostol
 • 13.2.2024 (utorok) Hauskonzert – ZUŠ
 • 20.2.2024 (utorok) Valentínska kvapka krvi
 • 25.2.2024 (nedeľa) Jazda zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá (1., 2. kolo)
 • Divadelné predstavenie/ Premietanie filmu – Mesto Spišská Belá

 

MAREC

 • Turnaj v bedmintone dospelých (amatérov) – telocvičňa ul. Moskovská
 • Medzinárodný týždeň knižníc – súbor aktivít mestskej knižnice Spišská Belá
 • 12.3.2024 (utorok) Jarný verejný koncert – ZUŠ
 • Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš – súťaž v prednese poézie a prózy
 • 24.3.2024 (nedeľa) Jarná bezpečná jazda 2.kolo – automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi, začiatočníkov aj pokročilých – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
 • Deň učiteľov – slávnostná akadémia
 • Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov
 • Hokejový turnaj o Pohár primátora mesta Spišská Belá
 • Jarná opekačka – Chef from the Woods, Faceclub a iné

 

APRÍL

 • Volejbalový turnaj amatérov o Pohár primátora mesta (telocvičňa Moskovská)
 • 8.4.2024 (pondelok) Koncert učiteľov a absolventov ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho
 • Obvodná súťaž „Beliansky slávik“ – súťaž v speve ľudových piesní
 • 28.4.2024 (nedeľa) Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá“ – usporadúva AUTOMOTOKLUB Spišská Belá (3., 4.kolo)
 • Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov
 • Divadelné predstavenie/ Premietanie filmu – Mesto Spišská Belá

 

MÁJ

 • Svätofloriánska slávnosť (hasičská slávnosť) nedeľa
 • 7.5.2024 (utorok) Pietna spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom
 • Deň matiek – kultúrne pásmo v kinosále (nedeľa)
 • Míľa pre mamu – OZ Hernička
 • 15.5.2024 (streda) Koncert absolventov primárneho štúdia – ZUŠ
 • 25.5.2024 (sobota) Plesnivec Vertical Run na chatu Plesnivec
 • Challenge Day – Medzinárodný deň pohybu
 • Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ nášho mesta – ZUŠ
 • Deň otvorených dverí pre žiakov materských škôl mesta a okolia – ZUŠ

 

JÚN 

 • 31.5.2024 (piatok – nedeľa) – Dni mesta Spišská Belá, v rámci toho:

31.5.2024 (piatok) – Firemné športové hry – športové turnaje a súťaže pre zamestnancov firiem zo Spišskej Belej a okolia

1.6.2024 (sobota) – Dni Mesta Spišská Belá  2024

1.6.2024 (sobota) – Záverečný koncert speváckeho zboru a orchestra v rámci osláv Dni Mesta Spišská Belá – ZUŠ

2.6.2024 (nedeľa) – Regionálne hasičské preteky „O putovný pohár primátora mesta“

 • Junior CUP – žiacky futbalový turnaj „O pohár primátora mesta“
 • Primátorská kvapka krvi
 • 17.6.2024 (pondelok) Koncert absolventov ZUŠ
 • Srdcia v pohybe – PretekaRYS
 • 29. – 30.6.2024 (sobota-nedeľa) Kaštieľne hry Strážky 2024 – Park v Kaštieli Strážky
 • Regionálny hasičská liga Spiš (RHLS) – hasičský areál Strážky
 • 30.6.2024 (nedeľa) Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá (5., 6.kolo) – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
 • Ocenenie najlepších žiakov ZŠ a ukončenie dochádzky detí v MŠ

 

JÚL 

 • Divadelné predstavenie/ Premietanie filmu – Mesto Spišská Belá
 • Hokejbalový turnaj mužov/chlapcov
 • Belianske jedenástky – regionálna súťaž v kopaní jedenástok
 • Belá Mix Volley CUP – Park  Kaštieľa Strážky
 • 27.7.2024 (sobota) Fest Fajný Fest (FFF) – Park Kaštieľa Strážky
 • Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

AUGUST

 • Divadelné predstavenie/ Premietanie filmu – Mesto Spišská Belá
 • Beliansky kapor (4 dňový rybársky maratón, ktorý sa organizuje na Belianskom rybníku)
 • 29.8.2024 (štvrtok) – Pietna spomienka na 80. výročie SNP

 

SEPTEMBER 

 • Svätohubertská poľovnícka slávnosť
 • Cyrila Kováčika – regionálna detská hasičská súťaž
 • Výročie Lesy Mesta Spišská Belá (Piatok pred SZJ)
 • Petzvalova fotografia – Mesto Spišská Belá (počas SZJ) (zmena programu vyhradená)
 • 21.9.2024 (sobota) 20. ročník SPIŠSKÝ ZEMIAKARSKÝ JARMOK 2024
 • 21.9.2024 (sobota) Plesnivec SkyRun
 • 29.9.2024 (nedeľa) Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá (7.,8.kolo) – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá

 

OKTÓBER

 • 4.10. – 6.10.2024 37. ročník medzinárodnej automobilovej orientačnej Súťaže „O putovný pohár Slavomila Rusiňáka“ – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
 • 5.10.2024 Jesenná bezpečná jazda – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
 • Beliansky turistický pochod na chatu Plesnivec – Mesto Spišská Belá
 • Zamatová kvapka krvi
 • Mesiac úcty k starším – kultúrne podujatie pre seniorov Mesto Spišská Belá
 • Koncert pri príležitosti Dňa úcty starším – ZUŠ
 • Jablkové hody (nedeľa)– OZ Hernička, Faceclub a iné
 • Imatrikulácia prvákov základných škôl
 • Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov

 

NOVEMBER

 • 15.11.2024 (piatok) alebo 18.11. (pondelok) Pietna spomienka na Deň boja za slobodu a demokraciu
 • Lampášikový sprievod (nedeľa) – OZ Hernička
 • 24.11.2024 (nedeľa) Súťaž v jazde zručnosti „O pohár primátora mesta Spišská Belá – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
 • Divadelné predstavenie/ Premietanie filmu – Mesto Spišská Belá

 

DECEMBER

 • 6.12.2024 ( piatok) Mikulášske popoludnie
 • 7.12.2024 Tatranský zimný pohár + Zimná bezpečná jazda „Rodičia jazdite opatrne“ – AUTOMOTOKLUB Spišská Belá
 • Vianočný swap – OZ Trochu inak
 • 15.12.2024 Belianske Vianoce (na námestí) – prezentácia spolkov, združení a škôl
 • Vianočný záverečný koncert – ZUŠ
 • Tenisový turnaj – Memoriál Jána Gallika – v dvojhre mužov
 • Slávnostné obrady uvítania detí do života a prijatie jubilantov
 • 26.12.2024 (štvrtok) Vianočný halový futbalový turnaj o Pohár primátora mesta „Štefansky turnaj“ – Memoriál Marcela Novoroľníka
 • 31.12.2024 (utorok) Privítanie nového roka – Silvester 2024