Navigácia

Mestská knižnica 

Hviezdoslavova 21

059 01 Spišská Belá

Tel: 052 45913 22

email: kniznica@spisskabela.sk

web: http://kniznica.spisskabela.sk/