Navigácia

Milan Rastislav Štefánik

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik *21.07.1880 Košariská † 04.05.1919 Vajnory

Spoluzakladateľ Československej republiky s T. G. Masarykom a E. Benešom. Minister vojny v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej ČSR. Brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat, politik, vojenský letec, vedec, astronóm, meteorológ, vynálezca, fotograf a cestovateľ.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách ako šieste dieťa miestneho evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny, rodenej Jurenkovej. Jeho otec bol skalopevný „národniar a slavianofil“ a tak vychovával i svoje deti. Základné vzdelanie získal Milan v rodnej obci, v maďarčine sa zdokonalil v Šamoríne. Neskôr študoval na ev. lýceu v Bratislave a v Šoproni. Po maturite na lýceu v Sarvaši v r. 1898 odišiel do Prahy študovať stavebné inžinierstvo na České vysoké učení technické. Po dvoch rokoch prechádza na Filozofickú fakultu UK a venuje sa štúdiu matematiky a hvezdárstva. Okrem odborných astronomických prednášok ho zaujali aj prednášky prof. T. G. Masaryka z filozofie, čím sa tvorili základy ich budúcej politickej spolupráce. Štúdiá v Prahe skončil v roku 1904, keď bol promovaný za doktora filozofie. Štefánikova mimoriadna inteligencia a zvláštne čaro jeho osobnosti prispeli k jeho rýchlemu zblíženiu sa s českou kultúrou a vedeckou spoločnosťou. Bol členom a neskôr predsedom akademického spolku Detvan. Vo svojich článkoch ostro vystupoval proti maďarizácii na Slovensku, ale kritizoval aj slovenských politických dejateľov pre pasivitu. Tu si začína v plnej miere uvedomovať potrebu úzkej česko-slovenskej spolupráce. Viac o osobnosti M. R. Štefánika sa dočítate sem: Generál Milan Rastislav Štefánik.

 

Snaha o znovuobnovenie sochy generála Štefánika v Spišskej Belej

 

Pozri aj:

Socha M. R. Štefánika
História sochy
Obnova sochy
Organizátor zbierky
Transparentný účet
Fotogaléria
Donori