Navigácia

Spevácka skupina Belan

vznikla pri Klube dôchodcov v novembri 2007 na podnet p. Evy Ležákovej, p. A. Polačekovej, p. F. Dubravského a p. J. Jurašku.  12 členov speváckej skupiny po prvý-krát vystúpilo na mikulášskom večierku v Klube dôchodcov dňa 6. decembra 2007. Piesne, ktoré zazneli po prvý-krát: „Daj Boh šťastia tejto zemi“ a „Slovenská národná dedina.“