Navigácia

Základná umelecká škola

Zimná 12
05901 Spišská Belá

Riaditeľka: Mgr. Zuzana Pavličková

Telefón:
+421/52 468 4751
+421/52 459 1283 – sekretariát
+421911/496 006 – riaditeľka ZUŠ

Webová adresa: http://zusspisskabela.edupage.org/
Mail: zusspisskabela@gmail.com