Cena mesta Spišská Belá

Mgr. Emil Gríllus

Mgr. Emil Gríllus

Narodil sa 9. augusta 1945 v Partizánskej Ľubči. Pochádza z Liptova, ale prakticky celý doterajší život prežil na Spiši, konkrétne v Spišskej Belej, kde sa prisťahoval za svojou manželkou. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu papierenskú v Ružomberku a po...

Alojz Barabas

Alojz Barabas

Narodil sa 15. februára 1932 vo Vydrníku v okrese Poprad ako druhý najstarší zo 7 súrodencov. Jeho rodičia ho v neľahkých časoch vychovávali v láske a viedli k pracovitosti, zodpovednosti a čestnosti. Detstvo, školské a mládenecké časy prežil vo Vydrníku....

Július Dančo

Július Dančo

Július Dančo sa narodil 14. novembra 1907 v Spišskej Novej Vsi, kde navštevoval aj učiteľský ústav. Po jeho ukončení začal učiť na miestnej základnej škole. Zaujímala ho história, zemepis, kreslenie a bol tiež výborným športovcom. Najviac...

Štefan Pitoniak

Štefan Pitoniak

Štefan Pitoniak sa  narodil 13. Augusta 1920 v Granč – Petrovciach, dnes v okrese Levoča. Po úspešnom ukončení základnej školy bol prijatý na Učiteľskú akadémiu v Spišskom Podhradí, ktorú ukončil maturitou. Týmto štúdiom získal kvalifikáciu aj...

Vladimír Fudaly

Vladimír Fudaly

Vladimír Fudaly sa narodil 7. Júla 1951 v  Spišskej Belej. Základnú školu ukončil v 1966 v Spišskej Belej  a následne sa vyučil za strojného zámočníka v Kežmarku. V štúdiu pokračoval na strojníckej priemyslovke v Poprade. Krátky čas pracoval v bývalej...

František Dúbravský

František Dúbravský

František Dúbravský sa narodil 7. decembra 1925 v Spišskej Belej. Pochádza z mnohočlennej rodiny, mal 6 súrodencov. Otec pracoval ako železničiar, matka bola robotníčka v Tabakovej továrni. V Spišskej Belej navštevoval ľudovú školu, potom študoval na Gymnáziu v Kežmarku....

Vojtech Stupeň

Vojtech Stupeň

Vojtech Stupeň sa narodil 6.decembra 1935 v malebnej obci Buzica v Abovskom regióne. So svojimi rodičmi a sestrou vyrastal v Buzici, kde vychodil aj základnú školu s maďarsko-slovenským vyučovaním v rokoch 1942-1951. V roku...

Peter Purdeš

Peter Purdeš

Peter Purdeš sa narodil 2. júna 1921 v obci Regetovka v okrese Bardejov ako deviate z desiatich detí. Základné vzdelanie získal na Ľudovej škole v Regetovke, navštevoval aj Mešťanskú školu v Zborove, do ktorej...

Gerhardína Gažiová

Gerhardína Gažiová

Gerhardína Gažiová sa narodila 2.10.1935 v Spišskej Belej ako tretie najmladšie dieťa do nemeckej rodiny roľníka a modrotlačiara Dezidera Szimonisza a jeho manželky Marthy, rod. Hoffmann. Po ukončení základnej školy, ktorá bola prerušovaná 2. sv....

Osvald Mayer

Osvald Mayer

Cena mesta za rok 2008 sa udelila Osvaldovi Mayerovi (nar. 1941), za dlhoročnú pedagogickú a dobrovoľnícku činnosť a za prácu s mládežou v Spišskej Belej

Vladimír Raab

Vladimír Raab

Cena mesta za rok 2008 sa udelila in memoriam Vladimírovi Raabovi (1940 – 2008), za celoživotnú pedagogickú a výchovnú činnosť v meste Spišská Belá za podporu rozvoja školstva a za šírenie dobrého mena mesta Spišská...

MVDr. Vladimír Ďuriš

MVDr. Vladimír Ďuriš

Cena mesta za rok 2008 sa udelila in memoriam MVDr. Vladimírovi Ďurišovi (1926 -1996), – za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť, celoživotné úsilie pre rozvoj mesta Spišská Belá a šírenie jeho dobrého mena

Otto Kňazovický

Otto Kňazovický

Cena mesta za rok 2008 sa udelila in memoriam Ottovi Kňazovickému (1912 – 1984), – za dlhoročnú pedagogickú a výchovnú činnosť, príkladnú dobrovoľnícku prácu a za šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá

Michal Griger

Michal Griger

Cena mesta za rok 1996 sa udelila in memoriam Michalovi Grigerovi (1919 – 2005) – za nevšednú húževnatosť, vitalitu a celoživotný prínos pre rozvoj mesta Spišská Belá