Navigácia

Materská škola Mierová

Mierová 1
059 01 Spišská Belá

Riaditeľka MŠ: Mgr. Pavla Malinová
Zástupkyňa MŠ: Mgr. Sylvia Strelová
Ekonómka MŠ: Mariana Chovaňáková
Vedúca ŠJ-MŠ: Anna Mačeková

Prevádzka v Materskej škole:
Od 6:00 hod. do 16:00 hod.

Telefónne kontakty
Materská škola: 052/459 13 86
Ekonómka MŠ: 052/459 11 42
Mobil – Školská jedáleň: 0914 249 733, 052 459 13 79
Detská psychologická poradňa: 46 855 31, 46 855 33
Detská logopedička – Mgr. Vanousová: 45 121 80, 4523151, 4512301 kl.111

Viac informácií na: http://www.msmierova.sk/sk/Default.aspx