Navigácia

Viacúčelové ihrisko Moskovská

Viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou na Moskovskej ulici č. 20 v Spišskej Belej sa nachádza v športovom areáli pri ZŠ J. M. Petzvala (vybudované v roku 2005). Ihrisko má rozmery 40 m x 20 m a využíva sa na výučbu telesnej výchovy, ako aj na rôzne mimoškolské športové akcie.

Kontakt na ZŠ J. M. Petzvala: 052/4581752

Objednávanie u obsluhy ihriska, p. Marek Šelep, tel. č. 0905 925 118, minimálne 1 hodinu vopred.

Kontakt na správcu športových zariadení Mesta Spišská Belá: Bc. František Zadžora – 0907 786 707