Navigácia

Monografia mesta Spišská Belá

Monografia nášho mesta (kniha o histórii mesta) je vydaná. Je veľkosti formátu A4 a má 441 strán, je v nej 213 ks čiernobielych fotografií a 68 ks farebných fotografií. Dňa 7. decembra 2006 sa uskutočnila inaugurácia monografie nášho mesta v Kaštieli Strážky. Túto knihu si môže každý zakúpiť za 12€ v Regionálnom turistickom informačnom centre (Petzvalova 17).

Názov prílohy Odkaz
Resume Stiahnuť
monografia_mesta Stiahnuť