Navigácia

amk_spisska_bela_logoAutomobilový klub Spišská Belá

Sídlo:
Továrenská 13,
Spišská Belá
059 01

Predseda: Ing. Peter Rusiňák
E-mail: ruso660912@gmail.com
Viac na stránkach: www.amkspisskabela.sk