Navigácia

Historická cesta mestom Spišská Belá

Cieľom tohto projektu mesta, ktorý bol finančne podporený EÚ, je sprístupniť najvýznamnejšie kultúrnohistorické miesta v historickom spišskom meste Spišská Belá.  Snahou vedenia mesta bolo sprístupniť nielen turistom, ale aj domácim obyvateľom pútavou formou bohatú históriu mesta. Výstupom tohto projektu bolo vytvoriť náučnú cestu územím mesta a odprezentovať jeho históriu, jeho významné osobnosti a pamätihodnosti. A tak sa zrodila historická cesta mestom Spišská Belá s 20 zastaveniami (infobodmi), kde sú umiestnené informačné panely o danej zastávke a každé z týchto 20 miest je zobrazené na maľovanej mape mesta. Za týmto účelom prostredníctvom projektu mesto kúpilo 30 multimediálnych audiosprievodcov, ktoré nahrádzajú fyzického sprievodcu (človeka). V týchto sprievodoch sú nahovorené texty v 4 jazykových mutáciách (AJ, NJ, PJ, SJ). Sprievodcov je možné si bezplatne vypožičať v turistickom informačnom centre (Petzvalova ul. 17), v Múzeu J. M. Petzvala a v kaštieli v Strážkach. Pomocou tohto sprievodcu máte možnosť si vybrať sprevádzanie: v Petzvalovom múzeu, v kaštieli v Strážkach (galéria SNG) alebo si prejsť historickú cestu mestom (všetky jej 20 zastavení). Táto historická cesta je v teréne (v meste) vyznačená 4-jazyčnými kovové informačné panely na každej zastávke. Na piatich miestach v meste boli osadené veľké maľované mapy mesta s vyznačením týchto 20 zastávok. Tieto mapy sú aj ako skladané papierové mapy k dispozícii a ktokoľvek si ich môže bezplatne vyzdvihnúť v informačnom centre, v kaštieli v Strážkach a v Múzeu J. M. Petzvala.

Takže ako to funguje ? Prídete do infocentra alebo kaštieľa alebo múzea – bezplatne si vypožičiate audiosprievodcu (ktorého však treba vrátiť), dostanete k nemu bezplatne mapu mesta (ako darček od mesta) a poďte hľadať jednotlivé zastávky historickej cesty.  O čom sa na nich môžete dozvedieť ? Pozrite nižšie… Príjemnú a pútavú obhliadku.

Klikni na fotografiu pre lepšie rozlíšenie:

Múzeum Dr. Michala Greisigera

3. Múzeum Dr. Michala Greisigera Nachádzame sa pred múzeom Dr. Michala Greisigera, ktoré je v jeho dome. Dr. Greisiger tvorí…

Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala

5. Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala – Vitajte v múzeu J. M. Petzvala – prehliadka V roku 1699 bola zbúraná pôvodná…

Renesančná zvonica

7. Renesančná zvonica Zvonica, ako stavebný typ, sa objavuje na území východného Slovenska  a Spiša v súvislosti so šírením reformácie.…

Radnica (mestský úrad)

8. Radnica (mestský úrad) Prvá písomná zmienka o Spišskej Belej sa údajne viazala k roku 1246. Listina bola zapísaná v…

Mariánsky stĺp

9. Mariánsky stĺp Pieskovcový stĺp Nepoškvrnenej Panny Márie je typickým reprezentantom doby, v ktorej vznikol. Obdobie vrcholného baroka v našom…

Socha Milana Rastislava Štefánika

10. Socha Milana Rastislava Štefánika Milan Rastislav Štefánik (* 21.07.1880 Košariská † 04.05.1919 Vajnory pri Bratislave) bol astronóm, fotograf, diplomat,…

Evanjelický a. v. kostol

11. Evanjelický a. v. kostol V Spišskej Belej bol Kostol sv. Antona Pustovníka v držbe protestantov od roku 1545 do…

Židia a ich bývalá synagóga

12. Židia a ich bývalá synagóga Po úplnom zničení Jeruzalema Rimanmi v r. 135 boli Židia vyhnaní z Izraela a…

Pamätník obetiam komunizmu

15. Pamätník obetiam komunizmu Na cintoríne pri vstupe ku domu smútku sa po ľavej strane nachádza pamätník obetiam komunizmu. Kus…

Historický cintorín

16. Historický cintorín Najstarší cintorín, ktorý sal nachádzal pri Kostole sv. Antona – pustovníka sa nezachoval. Terajší cintorín zriadil mestský…

Belianske Tatry a Spišská Belá

18. Belianske Tatry a Spišská Belá Belianske Tatry tvorí súvislý 14 km dlhý vápencový hrebeň. Majú odlišný geologický podklad (vápence…

Trstinné lúky

19. Trstinné lúky Rašeliniská sa vyvinuli pod vplyvom močiarového pôdotvorného procesu. Rašelinisko Belianske lúky predstavuje jediné nevyťažené belianske rašelinisko a…

Kaštieľ Strážky

21. Kaštieľ Strážky Dedinka Strážky zastáva svojimi stavbami stredovekého  kostola, renesančnej zvonice a kaštieľa dôležité miesto vo vývoji spišského stavebného…