Navigácia

Historická cesta mestom Spišská Belá

Cieľom tohto projektu mesta, ktorý bol finančne podporený EÚ, je sprístupniť najvýznamnejšie kultúrnohistorické miesta v historickom spišskom meste Spišská Belá.  Snahou vedenia mesta bolo sprístupniť nielen turistom, ale aj domácim obyvateľom pútavou formou bohatú históriu mesta. Výstupom tohto projektu bolo vytvoriť náučnú cestu územím mesta a odprezentovať jeho históriu, jeho významné osobnosti a pamätihodnosti. A tak sa zrodila historická cesta mestom Spišská Belá s 20 zastaveniami (infobodmi), kde sú umiestnené informačné panely o danej zastávke a každé z týchto 20 miest je zobrazené na maľovanej mape mesta. Za týmto účelom prostredníctvom projektu mesto kúpilo 30 multimediálnych audiosprievodcov, ktoré nahrádzajú fyzického sprievodcu (človeka). V týchto sprievodoch sú nahovorené texty v 4 jazykových mutáciách (AJ, NJ, PJ, SJ). Sprievodcov je možné si bezplatne vypožičať v turistickom informačnom centre (Petzvalova ul. 17), v Múzeu J. M. Petzvala a v kaštieli v Strážkach. Pomocou tohto sprievodcu máte možnosť si vybrať sprevádzanie: v Petzvalovom múzeu, v kaštieli v Strážkach (galéria SNG) alebo si prejsť historickú cestu mestom (všetky jej 20 zastavení). Táto historická cesta je v teréne (v meste) vyznačená 4-jazyčnými kovové informačné panely na každej zastávke. Na piatich miestach v meste boli osadené veľké maľované mapy mesta s vyznačením týchto 20 zastávok. Tieto mapy sú aj ako skladané papierové mapy k dispozícii a ktokoľvek si ich môže bezplatne vyzdvihnúť v informačnom centre, v kaštieli v Strážkach a v Múzeu J. M. Petzvala.

Takže ako to funguje ? Prídete do infocentra alebo kaštieľa alebo múzea – bezplatne si vypožičiate audiosprievodcu (ktorého však treba vrátiť), dostanete k nemu bezplatne mapu mesta (ako darček od mesta) a poďte hľadať jednotlivé zastávky historickej cesty.  O čom sa na nich môžete dozvedieť ? Pozrite nižšie… Príjemnú a pútavú obhliadku.

Klikni na fotografiu pre lepšie rozlíšenie:

Názov prílohy Odkaz
1-5 Stiahnuť
6-10 Stiahnuť
11-15 Stiahnuť
16-20 Stiahnuť
Menu