Regionálne turistické informačné centrum

v Spišskej Belej bolo zriadené dňa 30. septembra 2005 z grantových prostriedkov fondu Phare. Na základe úspešného projektu bol mestu Spišská Belá udelený grant vo výške 18 261,06 EUR. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť domácich a zahraničných turistov a návštevníkov o možnostiach letnej turistiky v horách, zimných horských športov, mestského a kultúrneho cestovného ruchu, kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

Region. turistické informačné centrum
Petzvalova 17
059 01 Spišská Belá
tel.: 052/46 80 520
e-mail: selepova@spisskabela.sk
Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok:  7.30 – 15.30 hod.
Sobota – Nedeľa:  zatvorené

Tipy na výlet

Rýchle odkazy kam ísť