Regionálne turistické informačné centrum v Spišskej Belej bolo zriadené dňa 30. septembra 2005 z grantových prostriedkov fondu Phare. Na základe úspešného projektu bol mestu Spišská Belá udelený grant vo výške 18 261,06 EUR. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť domácich a zahraničných turistov a návštevníkov o možnostiach letnej turistiky v horách, zimných horských športov, mestského a kultúrneho cestovného ruchu, kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

Čo môžete vidieť...

Rímskokatolícky kostol sv. Antona

Múzeum Jozefa Maximiána Petzvala Múzeum Dr. Michala Greisigera Belianska cyklotrasa Belianska jaskyňa Expozícia nábytku a obrazov kaštieľ Strážky
Vysokohorská chata Plesnivec Evanjelický kostol Spišská Belá Slovenské sochárstvo 20. storočia Rímskokatolícky kostol sv. Anny SNG Kašteľ Strážky Zvonica v Strážkach
Mariánsky stĺp Historická knižnica kaštieľ Strážky Beliansky rybník Belianske Tatry Futbalový štadión Spišská Belá Zvonica v Spišskej Belej
Oznámenia
X