Navigácia

Regionálne turistické informačné centrum

Adresa:
Regionálne turistické informačné centrum
Petzvalo

va 17

059 01 Spišská Belá

tel.: +421 052/4680520
e-mail: marta.grivalska@spisskabela.sk

Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok 7.30 – 15.30
Sobota – Nedeľa zatvorené

Regionálne turistické informačné centrum v Spišskej Belej bolo zriadené dňa 30. sept

embra 2005 z grantových prostriedkov fondu Phare. Na základe úspešného projektu bol mestu Spišská Belá udelený grant vo výške 18 261,06 EUR. Cie

ľom projektu je zvýšiť informovanosť domácich a zahraničných turistov a návštevníkov o možnostiach letnej turistiky v horách, zimných horských športov, mestského a kultúrneho cestovného ruchu, kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.


Zväčšiť mapu

Menu