Navigácia

História sochy M. R. Štefánika v Spišskej Belej

Socha M. R. Štefánika pred mestským úradom

Socha Milana Rastislava Štefánika bola v Spišskej Belej odhalená 21. mája 1939 na ploche medzi mestským úradom a zvonicou. Autorom sochy bol akademický sochár Pavol Bán. Socha mala 2,3 metra  s podstavcom 4 m). Táto socha bola z tohto miesta odstránená v 50-tych rokoch a uložená v skladových priestoroch pod mestským úradom. V roku 1968 došlo k jej znovuosadeniu po jej reštaurovaní sochármi Svitanom a Liptákom, avšak na inom mieste – v parku pri evanjelickom kostole. Asi v 1972 bola socha definitívne odstránená aj z toho miesta a podľa dostupných informácii prevezená do vojenského priestoru Javorina, kde vraj bola zničená. Napriek snahe niektorých jednotlivcov sa ju už nepodarilo objaviť, ani jej zvyšky. Hneď po revolúcii v roku 1989 vznikla iniciatíva za prešetrenie tohto činu, ale zostala bez ďalšej odozvy. Kópia tejto sochy v malom prevedení (cca 50 cm) sa našla na pôjde mestského úradu a dnes je v kancelárii primátor mesta. V roku 1992 bola Leninova ulica, kde táto socha naposledy stála pri evanjelickom kostole, premenovaná na Štefánikovu ulicu. V roku 2016 bol základnej škole na tejto ulici prepožičaný čestný názov Základná škola M. R. Štefánika.

Mesto Spišská Belá vyhlásilo v r. 1935 prvú verejnú zbierku na postavenie pomníka M.R.Štefánika vo svojom meste na území Slovenska. V r. 1937 sa zbierková akcia zopakovala, ale iba na Spiši. Zbierky vyniesli 6800 Kč.

Akademický sochár Pavol Bán vyhotovil pre Spišskú Belu v r. 1937 miniatúru sochy M.R.Štefánika. Následne v r. 1938 zaslal mestu nákres pomníka, na zhotovenie ktorého požadoval 26 000,- Kč. 21. júna 1938 mesto objednalo u sochára pomník s lehotou dodania do 10.októbra 1938. Pavol Bán vzápätí navštívil Spišskú Belú, aby si pozrel miesto, kde bude socha stáť. Miestom umiestnenia pamätníka bolo schválené priestranstvo medzi zvonicou a mestským úradom. Sochár požadoval od mesta, aby zabezpečilo plochu pod sochou a pripravilo betónovú platňu a podstavec, na ktorej bude pamätník stáť. Mestu ponuku na stavebné práce predložili Jozef Fodor – 5450 Kč, Emil Mayer – 7359,30 Kč a Jozef Widenka ml., za 5382,- Kč. Keďže rozdiel medzi Fodorom a Widenkom bol minimálny, vznikol spor komu zákazku zadať.
„Pretože čas je pokročilý a pomník gen. M. R. Štefánika na 10.10.1938 objednaný, musí byť podklad do tej doby hotový. Nemôže sa vec apeláciami preťahovať a nutno je prácu zadať najlacnejšiemu podnikateľovi Jozefovi Widenkovi s konečnou platnosťou,“ píše sa v uznesení obecnej rady.
Pomník sa skladal z podstavca výšky 140 cm o rozmeroch 70×70 cm, na ňom bol umiestnený druhý podstavec s rozmermi 50×50 cm. Na tomto podstavci stála socha generála M. R. Štefánika s výškou 2,30 m. Podstavec bol navrhnutý z umelého kameňa, socha z bieleho umelého mramora. Nápis na podstavci bol slovensko – nemecký: Slovenský národný bohatier – Slowakischer Freiheitskämpfer, odhalené – enthüllt 21.5.1939. Sochárovi vraj ako predloha stál generálov brat Kazimír zvaný Mirko, ktorý sa na neho údajne veľmi podobal.
Pomník mal byť pôvodne odhalený 28. októbra 1938 na výročie vzniku československého štátu. Udalosti súvisiace s Mníchovskou konferenciou a vyhlásenie autonómie Slovenska 6. októbra 1938 odhalenie sochy oddialili.
21. mája 1939 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pomníka už v samostatnom Slovenskom štáte. Usporiadateľom bola miestna Hlinkova garda a zúčastnilo sa jej cca 10 000 ľudí z celého Spiša, slávnostnými rečníkmi boli poslanec Snemu Slovenskej republiky Pavol Čarnogurský z blízkej Malej Frankovej a náčelník politického štábu Hlinkovej gardy Karol Murgaš.

V 50-tych rokoch po nástupe komunistov k moci, musel byť text na podstavci odstránený a napokon bola zhodená i socha, ktorú neodborne uskladnili v pivnici pod Mestským úradom. Na jej mieste vytvoril akademický sochár Arpád Račko Pamätník padlým v 2. sv. vojne – sochu Partizána.

V r.1968 po politickom odmäku bola socha M. R. Štefánika opravená akademickými sochármi Imrichom Svitanom a Ivanom Liptákom. Postavená bola ale na novom mieste – v parku pri evanjelickom kostole. Priľahlá ulica dostala meno Štefániková.

Počas komunistickej normalizácie 25. októbra 1972, Rada MsNV v Spišskej Belej prejednala premiestnenie sochy. Navrhovalo sa prevezenie sochy do depozitu krajského archívu KSS v Starej Ľubovni. Socha bola odstránená a vraj odvezená do vtedajšieho vojenského výcvikového priestoru Javorina – Záľubica.

Pozri aj:

Socha M. R. Štefánika
História sochy
Obnova sochy
Organizátor zbierky
Transparentný účet
Fotogaléria