Navigácia

Základná škola J. M. Petzvala
Moskovská 20
059 01 Spišská Belá

Riaditeľka školy: Mgr. Anna Rothová

tel./fax: +421 52/4581752
mail: zspetzvalova@azet.sk
webová stránka: http://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/

Menu
Oznámenia
X