Navigácia

Základná škola J. M. Petzvala

Moskovská 20
059 01 Spišská Belá

Riaditeľ školy: RNDr. Emil Valek, PhD.

tel./fax: +421 52/4581752
mail: riaditelzspetzvala@gmail.com
webová stránka: http://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/