Pamiatkový fond mesta Spišská Belá tvorí súhrn pamiatok z rôznych historických období mapujúcich bohatú genézu mesta. Mnohé z týchto pamiatok sú zaradené medzi Národné kultúrne
pamiatky.

Ucelené informácie o historických pamiatkach mesta ponúka projekt Historická cesta mestom Spišská Belá (klikni na názov), ktorý ponúka prehľad najvýznamnejších kultúrnohistorických miest v historickom spišskom meste Spišská Belá. Prostredníctvom projektu sa vytvorila náučná cesta územím mesta, ktorá prezentuje jeho históriu, významné osobnosti a pamätihodnosti.

Detailné informácie o “Pamiatkovej zóne Spišská Belá” (klikni na názov) ponúka aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky na svojej webovej stránke www.pamiatky.sk.

 

Oznámenia
X