Spišský zemiakarský jarmok

Spišský zemiakarský jarmok

Už druhé desaťročie patrí každoročne jedna sobota v Spišskej Belej výlučne jednej z najpestovanejších a najvýznamnejších plodín v podtatranskom kraji…

14. ročník Spišského zemiakarského jarmoku

Sobota 24. septembra 2016 sa v Spišskej Belej pri príležitosti Spišského zemiakarského jarmoku niesla v znamení zemiakov, jednej z najpestovanejších a najvýznamnejších plodín…

Spišský zemiakarský jarmok 2015

V sobotu 19. septembra 2015 sa v Spišskej Belej konal už 13. ročník známeho podujatia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto…

Spišský zemiakarský jarmok 2014

V sobotu 20. septembra 2014 sa konal v Spišskej Belej už 12. ročník známeho podujatia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto…

Spišský zemiakarský jarmok 2013

V sobotu 21. septembra 2013 sa konal v Spišskej Belej už 11. ročník známeho poduja tia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori…

Spišský zemiakarský jarmok 2012

Dvadsiateho druhého septembra sa konal v Spišskej Belej už 10. ročník známeho podujatia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto jarmoku boli…

Spišský zemiakarský jarmok 2011

Na novej zhromažďovacej ploche pri mestskom úrade v Spišskej Belej sa v sobotu 17. septembra uskutočnil už 9. ročník Spišského…

Spišský zemiakarský jarmok 2010

V sobotu 18. septembra sa na námestí v Spišskej Belej uskutočnil už 8. ročník Spišského zemiakarského jarmoku. „Objednané” vydarené počasie…

Spišský zemiakarský jarmok 2009

Na námestí v Spišskej Belej v sobotu 19. septembra sa uskutočnil už 7. ročník Spišského zemiakárskeho jarmoku. Krásne počasie prilákalo…

Spišský zemiakarský jarmok 2008

6. ročník tradičného zemiakarského jarmoku sprevádzalo chladné upršané počasie. Mnohých však tento fakt neodradil a prišli na námestie aby sa…

Spišský zemiakarský jarmok 2007

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 4. spišského zemiakarskeho jarmoku, osobitne spoluorganizátorom podujatia: spoločnosti…

Spišský zemiakarský jarmok 2006

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 4. spišského zemiakarského jarmoku, osobitne spoluorganizátorom tohto podujatia…

Spišský zemiakarský jarmok 2005

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 3. spišského zemiakárskeho jarmoku, osobitne spoluorganizátorom tohto podujatia…