Kategória: Spišský zemiakarský jarmok

Spišský zemiakarský jarmok

Už druhé desaťročie patrí každoročne jedna sobota v Spišskej Belej výlučne jednej z najpestovanejších a najvýznamnejších plodín v podtatranskom kraji – zemiaku. Prostredníctvom Spišského zemiakarského jarmoku dostáva táto vzácna plodina veľkú pozornosť, ktorú si rozhodne...

Spišský zemiakarský jarmok 2014

V sobotu 20. septembra 2014 sa konal v Spišskej Belej už 12. ročník známeho podujatia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto jarmoku boli už tradične Mesto Spišská Belá, Zemiakarský zväz SR, Regionálna poľnohospodárska a potravinová...

Spišský zemiakarský jarmok 2013

V sobotu 21. septembra 2013 sa konal v Spišskej Belej už 11. ročník známeho poduja tia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto jarmoku boli už tradične Mesto Spišská Belá, Zemiakarský zväz SR, Regionálna poľnohospodárska a...

Spišský zemiakarský jarmok 2012

Dvadsiateho druhého septembra sa konal v Spišskej Belej už 10. ročník známeho podujatia Spišský zemiakarský jarmok. Organizátori tohto jarmoku boli už tradične Mesto Spišská Belá, Zemiakarský zväz SR, Regionálna poľnohospodárska a potravinová komora Poprad,...

Spišský zemiakarský jarmok 2011

Na novej zhromažďovacej ploche pri mestskom úrade v Spišskej Belej sa v sobotu 17. septembra uskutočnil už 9. ročník Spišského zemiakarského jarmoku. Počasie aj tohto roku tomuto podujatiu prialo a prilákalo obrovské množstvo domácich...

Spišský zemiakarský jarmok 2010

V sobotu 18. septembra sa na námestí v Spišskej Belej uskutočnil už 8. ročník Spišského zemiakarského jarmoku. „Objednané” vydarené počasie prilákalo na námestie mnohých domácich i cezpoľných návštevníkov. Jarmok pripravovalo mesto v spolupráci so...

Spišský zemiakarský jarmok 2008

6. ročník tradičného zemiakarského jarmoku sprevádzalo chladné upršané počasie. Mnohých však tento fakt neodradil a prišli na námestie aby sa zabavili pri kultúrnom programe i pri súťažiach, ktoré pre nich pripravilo mesto spolu so...

Spišský zemiakarský jarmok 2007

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 4. spišského zemiakarskeho jarmoku, osobitne spoluorganizátorom podujatia: spoločnosti AT TATRY, s. r. o., Spišská Belá, družstvu SLOVSOLANUM Spišská Belá, HOS ÚKSUP Spišská...

Spišský zemiakarský jarmok 2006

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 4. spišského zemiakarského jarmoku, osobitne spoluorganizátorom tohto podujatia : spoločnosti AT TATRY s.r.o. Spišská Belá, družstvu SLOVSOLANUM Spišská Belá, HOS ÚKSUP Spišská...

Spišský zemiakarský jarmok 2005

Primátor mesta vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 3. spišského zemiakárskeho jarmoku, osobitne spoluorganizátorom tohto podujatia : spoločnosti AT TATRY s.r.o. Spišská Belá (Ing. Petrovi Firekovi), družstvu SLOVSOLANUM Spišská Belá...

Oznámenia
X