Navigácia

Miestne dane

Gabriela Štefaniaková
Funkcia: samostatný odborný referent na miestnych daní

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č. 2
tel. 052/46 80 514
e-mail: stefaniakova@spisskabela.sk

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

Miestnymi daňami, ktoré mesto Spišská Belá vyberá, sú:

  • daň z nehnuteľností
  • daň za psa
  • daň za užívanie verejného priestranstva
  • daň za ubytovanie
  • daň za predajné automaty
  • daň za nevýherné hracie prístroje

 

Miestne dane možno platiť na účet mesta alebo do pokladne mesta (na prízemí kancelária č.2) 

Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ich výšku určuje mesto formou všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Názov prílohy Odkaz
VZN-6_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnuť
Potvrdenie o podaní priznania Stiahnuť
Prihlásenie do evidencie psov Stiahnuť
Oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuť
Oznámenie k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuť
Priznanie komplet - tlačivo Stiahnuť
poucenie_na_vyplnenie_priznania_k_dani_z_nehnutelnosti_k_dani_za_psa_k_dani_za_predajne Stiahnuť