Navigácia

TRIEDENÝ ZBER

baner na stránku triedime.skTriedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a mesto je povinné vytvoriť podmienky na separovanie odpadu vytvorením vhodného systému.

Separovaný zber bol na území Mesta Spišská Belá zavedený v roku 2004.

Správne triedenie odpadov:

  • znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
  • šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
  • redukuje množstvo odpadu na skládkach,
  • pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
  • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou

 

 

Do modrých nádob vhadzujeme:
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Do žltých nádob vhadzujeme:
neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky a vrecká, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš, polystyrén.

Do zelených nádob vhadzujeme:
neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov a potravín, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Do červených nádob vhadzujeme:
plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad, viacvrstvové kombinované materiály (nápojové obaly – Tetrapak).

V prípade, že ste zo svojho komunálneho odpadu odstránili všetky zložky triedeného zberu, zostane vám „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad a patrí do čierneho kontajnera.