Prepravná služba (§ 42, ods. 1, Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Kontaktná osoba:  Mgr. Anna Sisková,  tel. 052/46 80 518

Názov prílohy Odkaz
Dotaznik-spokojnosti-Prepravna-sluzba Stiahnuť