Navigácia

PODNET NA VÝRUB DREVINY

Podnet na výrub dreviny na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Belá, je potrebné podať na Mesto Spišská Belá. Podanie bude odborne posúdené.

Tlačivo na podanie Podnetu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Belá nájdete prílohách.

Názov prílohy Odkaz
Podnet na výrub dreviny Stiahnuť