Navigácia

„Dobrovoľníctvo je zážitková forma hľadania a objavovania samého seba, toho, čo ma naozaj baví a napĺňa.“ (Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, 2018)

Dobrovoľnícke možnosti v meste :

Face club a Expression o.z. ponúka mladým ľudom stať sa dobrovoľníkom a rozvíjať životné zručnosti v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi, komunikácie, projektového myslenia, neformálneho a zážitkového vzdelávania a mnoho iného.

  • Dobrovoľnícky program je zastrešený Manuálom o dobrovoľníckom programe, ktorý Ti v prípade záujmu bude predstavený
  • Tvoja dobrovoľnícka činnosť závisí od Tvojich preferencií a aktuálnych dobrovoľníckych príležitostí v meste.
  • Ak máš záujem stať sa dobrovoľníkom, neváhaj a daj nám vedieť tu: https://forms.gle/SfUtMLPqzwfKGMyEA
  • Viac o dobrovoľníckej činnosti môžeš vidieť na stránke Face clubu

 

Dobrovoľnícke možnosti na Slovensku:

 

Dobrovoľnícky portál Zmenme.to

Prešovské dobrovoľnícke centrum a jeho ponuky.

 

Dobrovoľnícke možnosti vo svete:

Ak by si mal záujem o dobrovoľnícku skúsenosť vo svete, veľmi radi Ťa prevedieme celým procesom, neváhaj sa ozvať koordinátorovi práce s mládežou alebo občianskemu združeniu  Expression o.z. , ktoré má niekoľko ročné skúsenosti zo zahraničnými dobrovoľníkmi práve tu u nás v meste.

Ponuky dobrovoľníctva v zahraniční nájdeš na:  https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en