Kategória: Oznámenia

Zimná údržba v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá a Mestský podnik Spišská Belá žiada občanov mesta, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a chodníkoch, ale pokiaľ je to možné, tak vo svojich vjazdoch, pretože tým tvoria prekážku a...

Predaj vianočných stromčekov

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. budú ponúkať občanom mesta na predaj vianočné stromčeky v rámci podujatia Belianske Vianoce, ktoré sa uskutočnia už túto nedeľu 15. decembra 2019 na námestí pred Mestským úradom v Spišskej...

Otváracie hodiny Tesco Spišská Belá počas Vianočných sviatkov

Otváracie hodiny Tesco Spišská Belá počas Vianočných sviatkov 1.12.20 19- 23.12.2019 bežná otváracia doba 24.12.2019 6:00 -11:00 25.12.2019-26.12.2019 zatvorené 27.12.2019 7:00 -21:00 28.12.2019-30.12.2019 bežná otváracia doba 31.12.2019 6:00 -18:00 1.1.2020 zatvorené 2.1.2020 7:00 -21:00...

Jesenné upratovanie 10.10., 18.10.-19.10.2019

V našom meste prebehne počas štvrtka 10.10.2019 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

Našiel sa psík

Včera 26. júna 2019 sa našlo šteniatko na Družstevnej ulici. Bližšie informácie na Mestskej polícii Spišská Belá (Petzvalova 9).

!Uzávierka námestia od 30.05.2019 do 02.06.2019!

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom, že bude uzatvorené námestie (Hviezdoslavova č. 1 až po rímskokatolícky farský úrad) pre motorové vozidlá od štvrtku 30. mája 2019 od 20.00 hodiny do nedele 02. mája 2019 do...

Prerušenie distribúcie elektriny, 5. 6. 2019

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v termíne 5. 6. 2019. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach: Štefánikova ulica, č. d. 40 – 41....

Oznámenia
X