Kategória: Oznámenia

Prerušenie distribúcie elektriny

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v meste Spišská Belá:ul.Kap. Nálepku od č.d. 39 po č.d. 45, ul. Továrenská č.d. 2, 3, 5,...

Odstávka vody, 19. 04. 2018

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom, že 19. 04. 2018, v čase od 8.30 do 12.00 hod. bude odstavená dodávka pitnej vody na ul. Petzvalovej z dôvodu opravy poruchy. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.

Odstávka vody, 22. 3. 2018

Dnes 22. 3. 2018 od 9.00 do 13.00 hod. bude odstavená pitná voda v Spišskej Belej na ulici Slnečnej. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme. PVPS.

Jarné upratovanie 05.04., 06.-07.04.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 05.04.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Prerušenie distribúcie elektriny, 13. 3. 2018

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne 13. marca 2018, v čase od 7.40 do 17.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na týchto odberných miestach v meste Spišská Belá: ul. Osloboditeľov od č....

Odstavka vody, 29. 1. 2018

Dnes, 29. 1. 2018 do 12.00 hod. bude odstavená voda v Strážkach na ulici Medňanského a na ul. Nad kaštieľom z dôvodu opravy poruchy.

Nové pracovné miesto na mestskom úrade

Mesto Spišská Belá hľadá do pracovného pomeru odborného zamestnanca mestského úradu na pracovnú pozíciu zamestnanec oddelenia investičnej výstavby mesta. Pracovná náplň : – Administratívna príprava investičných (stavebných) akcií mesta (od zámeru až po stavebné...

Mestský úrad počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej bude počas sviatkov k dispozícií pre občanov nasledovne: 22. 12. 2017 – (piatok) MsÚ zatvorený 27. – 29. 12. 2017 – (streda, štvrtok, piatok) bez zmeny...

Voľné pracovné miesto – učiteľka v MŠ

Voľné pracovné miesto – učiteľka v MŠ

                                                                    MATERSKÁ ŠKOLA                                                            Mierová 1, 059 01 Spišská Belá Podľa § 12 a písm. d ) zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s vyhláškou MŠ SR...

Prerušenie dodávky vody, 10. 11. 2017

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom, že dňa 10.11.2017 (piatok) bude z dôvodu stavebných úprav odstavená voda na Štefánikovej ulici č. 42 – Zdravotné stredisko, v predpokladanom čase od 11.00 hod. do 17.00 hod.