Kategória: Úradná tabuľa

Opatrenia UVZ SR

Opatrenia UVZ SR

Názov prílohy Odkaz navrh_chytra_a_statna_karantena_22_05 Stiahnuť Usmernenie_strav_deti_MS_a_ZS Stiahnuť zmena_opatrenia_prevadzky_zariadenia_pre_deti_a_mladez Stiahnuť

Návrh VZN 2/2020

Návrh VZN 2/2020

Návrh VZN 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN-2_2020 Stiahnuť

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Základnej školy M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá v súlade s § 84 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a...

Výzva na predloženie  ponuky

Výzva na predloženie  ponuky

“Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá – stavebné práce”, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 –...

Záverečný účet mesta 2019

Záverečný účet mesta 2019

1Príjmy za rok 2019 s RO 2Výdavky za rok 2019 s RO 3Výdavky 2019 mesto 4Záverečný účet mesta 2019 5Individuálna výročná správa Mesta Spišská Belá 6Programový rozpočet 2019 7Správa audítora 2019 8Stanovisko HK k...