Kategória: Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky – workoutové ihrisko

Výzva na predloženie cenovej ponuky – workoutové ihrisko

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom „Vybudovanie (dodanie a osadenie) cvičiacich prvkov workoutového ihriska” spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, kód projektu:...

Výzva na predloženie cenovej ponuky  na dodanie služby : Kniha

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby : Kniha

„Spišská Belá vo fotografiách včera a dnes „ grafické spracovanie, preklady textov  a vydanie  (tlač) farebnej obrazovej publikácie v rámci realizácie mikroprojektu s názvom: „Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes”,  spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu...

Rozhodnutie o zákaze verejného zhromaždenia

Mesto Spišská Belá v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov  oznamuje, že dňa 9.5.2018 vydalo rozhodnutie o zákaze verejného zhromaždenia, ktoré  sa malo konať dňa 12. mája 2018 na...

Voľné pracovné miesto na mestskom úrade

Mesto Spišská Belá hľadá zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície: zamestnanec Mestského úradu v Spišskej Belej pre stavebnú činnosť a investícii mesta Náplňou práce tohto zamestnanca bude : príprava a kontrola realizácie stavieb mesta, inžinierska činnosť...

Oznámenia
X