Kategória: Úradná tabuľa

Jarné upratovanie 05.04., 06.-07.04.2018

Jarné upratovanie 05.04., 06.-07.04.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 05.04.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: „Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb  pre účastníkov jazykového pobytu v Szczawnici“ v rámci realizácie mikroprojektu s názvom: „Posilnenie cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho...

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá Špecifikácia :             nájomný byt                          Štefánikova 42,  Spišská Belá 1. izbový , bezbariérový na 2. podlaží   Predpokladaný dátum pridelenia: na najbližšom zasadnutí  Mestského zastupiteľstva Dátum zverejnenia oznámenia:                 ...

Oznámenia
X