Kategória: Úradná tabuľa

Schválený rozpočet 2019

Schválený rozpočet 2019

Názov prílohy Odkaz 1.Schválený rozpočet 2019 Stiahnuť 2.Schválený rozpočet príjmy 2019 Stiahnuť 3.Schválený rozpočet výdavky 2019 s RO Stiahnuť 4.Schválený programový rozpočet 2019 Stiahnuť 5.Schválený programový rozpočet 2019 uk Stiahnuť

Návrhu rozpočtu na rok 2019

Návrhu rozpočtu na rok 2019

Názov prílohy Odkaz Návrh rozpočtu 2019 Stiahnuť 1 návrh príjmy mesto 2019 Stiahnuť 2 návrh výdavky mesto 2019 Stiahnuť 3 návrh výdavky 2019 bez RO Stiahnuť Programový rozpočet 2019 Stiahnuť

Návrh VZN mesta č. 3/2018 – na pripomienkovanie

Návrh VZN mesta č. 3/2018 – na pripomienkovanie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 3/2018 zo dňa ………2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v prílohe) Možnosť zaslať pripomienky v...

Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 2/2018

Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 2/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Spišská Belá číslo 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v meste Spišská Belá   (v prílohe) Možnosť zaslať pripomienky v...