Kategória: Úradná tabuľa

VZN 6_2019

VZN 6_2019

Návrh VZN 6/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN6_2019 Stiahnuť

voľné pracovné miesto

voľné pracovné miesto

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá informuje o voľnom pracovnom mieste – psychológ, počet voľných miest  – 2 – profesionálny náhradný rodič , počet voľných miest   –  3 Názov prílohy Odkaz VPM PNR...

Zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta

Zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta

Na ustanovujúcom rokovaní MsZ dňa 9.12.2018 poslanci MsZ vzali na vedomie informáciu primátora mesta Jozefa Kunu o menovaní Mgr. Marty Britaňákovej do funkcie zástupcu primátora mesta Názov prílohy Odkaz zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta...

Oznámenia
X