Kategória: Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: Atletická dráha – stavebná úprava jestvujúcej atletickej dráhy. Názov prílohy Odkaz VÝZVA_ Stiahnuť PRÍLOHA1 Stiahnuť PRÍLOHA2 Stiahnuť PRÍLOHA3 Stiahnuť PRÍLOHA4 Stiahnuť PRÍLOHA5 Stiahnuť

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : „Rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku Spišská Belá” Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka SR, vlastné zdroje prijímateľa. Názov prílohy Odkaz VÝZVA Stiahnuť PRÍLOHA1 Stiahnuť PRÍLOHA2 Stiahnuť...

Oznámenia
X