Úradná tabuľa
Počet zobrazení 770

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

Mesto Spišská Belá, zastúpené Ing. Mgr. Petrom Ziburom, primátorom mesta, v súlade § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/vedúci odboru vnútornej správy MsÚ.

Názov prílohy Odkaz
Výberové-konanie_Vedúci-OVS-2024_v3 Stiahnuť
Tags: 2024
Najnovšie články