Navigácia

Základné údaje o meste

Štát: Slovensko
Kraj: Prešovský kraj
Okres: Kežmarok
Región: Spiš
Počet obyvateľov (k 31.12.2022): 6 720 obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v meste
Hustota: 188,89 obyv./km²
Nadmorská výška(stred mesta): 631 metrov n.m.
Prvá písomná zmienka: 1263
Primátor: Ing. Mgr. Peter Zibura
Zemepisné súradnice:
49° 11′ 9″ N, 20° 27′ 24″ E (49.185833°, 20.456667°)

Mesto Spišská Belá je tvorené z dvoch katastrálnych území:

  • k.ú. Spišská Belá: celková výmera – 3 035,1344 ha (z toho zastavané územie – 213, 7677 ha)
  • k.ú. Strážky: celková výmera – 358, 8541 ha (z toho zastavané územie – 19, 8544 ha)

Spišská Belá, malebné podtatranské mestečko, dnes známe najmä vďaka J. M. Petzvalovi, či pestovaniu a šľachteniu zemiakov.

Prvá zachovaná písomná zmienka o meste pochádza z roku 1263, pričom už v roku 1271 Spišská Belá patriaca do komunity spišských nemeckých miest získala mestské práva a výsady. Veľký význam pre rozvoj mesta malo získanie privilégia konať týždňové trhy, postupne sa toto právo rozšírilo aj o výročné trhy a v roku 1811 Spišská Belá organizovala až 7 jarmokov ročne. V minulosti známa najmä výrobou svetoznámej spišskej borovičky, neskôr výrobou cigariet a dnes je Spišská Belá významným centrom zemiakarstva na Slovensku.

V historickom centre mesta, ktoré je mestskou pamiatkovou zónou, sa nachádza mnoho historických objektov a kultúrnych pamiatok: rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka z 13. storočia, evanjelicky kostol a.v. z 18. storočia, mestská radnica a renesančná zvonica zo 16. storočia, mariánsky stĺp z roku 1729 či staré nemecké meštianske domy. V roku 1972 bola k mestu pričlenená obec Strážky (dnes mestská časť), ktorej dominantou je renesančný kaštieľ s priľahlým anglickým parkom a gotický kostol sv. Anny so zvonicou.

V kaštieli sa nachádza expozícia Slovenskej národnej galérie venovaná významnému maliarovi Ladislavovi Mednyánszkemu. Spišská Belá je rodiskom známeho matematika, fyzika a optika Jozefa Maximiliána Petzvala, v ktorého rodnom dome Slovenské technické múzeum Košice prevádzkuje známe múzeum fotografie a optiky.
Spišská Belá je v regióne známa aj obľúbenou oddychovou zónou Beliansky rybník s panorámou Vysokých Tatier, či 9 km dlhou asfaltovou cyklotrasou do Tatranskej Kotliny a moderným futbalovým štadiónom s umelým trávnikom. V rámci turistiky je možné navštíviť aj zrekonštruovanú vysokohorskú chatu Plesnivec v Belianskych Tatrách patriacu mestu.

Spišská Belá je známa aj bohatým kultúrno-spoločenským životom, ktorého súčasťou sú tradičné podujatia, z ktorých najviac návštevníkov zo Slovenska i zahraničia každoročne priláka unikátny Spišský zemiakarsky jarmok a adrenalínová súťaž Jánske blato. Obľúbené sú aj Dni mesta, furmánske preteky Belianska podkova, či Kaštieľne divadelné hry v kaštieli Strážky. A preto vás pozývame na návštevu tohto zaujímavého podtatranského mestečka.