Navigácia

Viacúčelové ihrisko Tatranská

Multifunkčné ihrisko na Tatranskej ulici je v prevádzke od roku 2009. Výstavba tohto ihriska bola financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu (Úradu vlády SR) a z rozpočtu mesta. Ide o ihrisko s umelou trávou a s mantinelmi a rozmermi 15 m x 25 m, ktoré je určené na futbal, tenis, volejbal, basketbal.

Objednávanie u obsluhy ihriska, p. Marek Šelep, tel. č. 0905 925 118, minimálne 1 hodinu vopred.

Kontakt na správcu športových zariadení Mesta Spišská Belá: Bc. František Zadžora – 0907 786 707