Čestné občianstvo

Celoplošná deratizácia sídliska Mierová

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio, dňa 16. apríla 2019 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Mierová v Spišskej Belej. Deratizácia (regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou) bola vykonaná najmä za...

Albín Mešár

Albín Mešár

Albín Meschár, (nar. 1935), Brűck, Nemecko – za vznik a rozvíjanie partnerských vzťahov medzi mestom Spišská Belá a mestom Brűck a za šírenie dobrého mena mesta Spišská Belá