Podujatia v meste

Oceňme dobrovoľníkov nášho mesta

Dobrovoľníkov si  nesmierne vážime a preto sme sa v spolupráci s pracovníkmi s mládežou v našom meste rozhodli ich činy…

Rozlúčka s prázdninami, 28.08.2022

SNG, Kaštieľ Strážky pozýva na oddychové divadelné nedeľné popoludnie s rozprávkou dňa 28. augusta 2022 o 15.00 hod. V parku…