Osvedčovanie podpisov

Marcela Sisková
Funkcia: samostatný odborný referent na úseku matriky

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č.3
tel. 052/46 80 516
e-mail: matrika@spisskabela.sk

Osvedčovanie podpisov vykonáva odbor služieb občanom na pracovisku mestského úradu v pracovných dňoch, počas úradných hodín. Na požiadanie navštevuje referentka ťažko chorých občanov počas úradných hodín v pracovných dňoch. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky.

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.


V prípade neprítomnosti matrikárky zastupuje:

Mgr. Jana Neupauerová
tel. 052/46 80 511
e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk

Marika Podolinská
tel. 052/46 80 509
e-mail: podolinska@spisskabela.sk

 

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz
 • prípadne cestovný pas

 

Poplatky

 • osvedčenie podpisu v úradnej miestnosti 1,50 € (za každý podpis)
 • osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti: 3,00 € (za každý podpis)
 • osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (zväzovanie zmlúv): 3,00 € (za každý podpis)
 • osvedčenie odpisu (fotokópie): 1,50 € (za každú začatú stranu)

Platí sa v pokladni Mestského úradu hotovosťou, alebo platobnou kartou.

 

Neoverujeme

 • fotokópie občianskych preukazov
 • technické preukazy
 • výpisy z listov vlastníctva
 • geometrické plány
 • mapy
 • osvedčenia
 • doklady s tzv. suchou pečaťou

 

UPOZORNENIE:
zmluvy na overovanie podpisov musia byť zviazané, ak nie, platí osvedčovanie so zvýšenou náročnosťou

Názov prílohy Odkaz
Zákon o osvedčovaní listín a podpisov Stiahnuť
Oznámenia
X