Navigácia

Poplatok za komunálny odpad

Bc. Daniela Hudačeková
Funkcia: samostatný odborný referent – poplatok za komunálny odpad a pokladňa

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č. 2
tel. 052/46 80 508
e-mail: hudacekova@spisskabela.sk

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

 

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Poplatok je príjmom rozpočtu mesta.

Miestny poplatok možno platiť na účet mesta alebo do pokladne mesta (na prízemí kancelária č.2).  

Miestny poplatok upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ich výšku určuje mesto formou všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Názov prílohy Odkaz
VZN-6_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnuť
Zákon 582-2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku Stiahnuť
Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti za KO Stiahnuť
Oznámenie a prevzatí plnenie poplatníka Stiahnuť