Údržba bytov a nebytových priestorov

Ing. Pavol Ščigulinský

Funkcia:
Odborný referent odboru vnútornej správy, údržba bytových a nebytových priestorov

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, kancelária č.14
tel. 052/46 80 502, mobil 0905 535 639
e-mail: pscigulinsky@spisskabela.sk

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.