Mestský úrad pre občana

 hodiny

 Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
 Utorok
 07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

 

foto

Primátor mesta

JUDr. Štefan Bieľak
primator@spisskabela.sk
052/4680500

foto

Sekretariát primátora

Mgr. Jana Neupauerová
jneupauerova@spisskabela.sk
052/4680511

foto

Podateľňa mestského úradu

Mgr. Darina Václavová
podatelna@spisskabela.sk
052/4680522

foto

Odborný referent odboru vnútornej správy

Ing. Pavol Ščigulinský
pscigulinsky@spisskabela.sk
052/4680502

foto

Vedúca ekonomického odboru

Ing. Veronika Kováčiková
kovacikova@spisskabela.sk
052/4680506

foto

Vedúci odboru vnútornej správy

Mgr. Ľubomír German
german@spisskabela.sk
052/4680502

foto

Vedúca odboru výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Mgr. Eva Ďurišová
durisova@spisskabela.sk
052/4680515

foto

Oddelenie personálne

Ing. Lucia Šugerekova
sugerekova@spisskabela.sk
052/4680504

foto

Hlavná kontrolórka

Ing. Slávka Tomalová
tomalova@spisskabela.sk
052/4680503

foto

Školský úrad

PhDr. Edita Svocáková
svocakova@spisskabela.sk
052/4680505

foto

Matričný úrad

Marcela Sisková
matrika@spisskabela.sk
052/4680516

foto

Evidencie obyvateľstva

Mgr. Anna Sisková
siskova@spisskabela.sk
052/4680518

foto

Oddelenie sociálnych vecí

Ing. Anna Mlaková
mlakova@spisskabela.sk
052/4680518

foto

Oddelenie účtovníctva

Adriana Hradická
adriana.hradicka@spisskabela.sk
052/4680507

foto

Oddelenie fakturačné a správy majetku

Marika Podolinská
podolinska@spisskabela.sk
052/4680509

foto

Oddelenie správy bytových a nebytových priestorov, rozpočty mesta

Mgr. Katarína Duchnitzká
duchnitzka@spisskabela.sk
052/4680519

foto

Oddelenie miestnych daní

Gabriela Štefaniaková
stefaniakova@spisskabela.sk
052/4680514

foto

Oddelenie miestnych poplatkov a pokladňa

Bc. Daniela Hudačeková
hudacekova@spisskabela.sk
052/4680508

foto

Stavebný úrad

Ing. Mária Grichová
grichova@spisskabela.sk
052/4680513

foto

Oddelenie pozemkov

Ing. Anna Kleinová
kleinova@spisskabela.sk
052/4680512

foto

Oddelenie regionálneho rozvoja

Mgr. Katarína Hradická
hradicka@spisskabela.sk
052/4680515

foto

Oddelenie životného prostredia

RNDr. Paula Grivalská
grivalska@spisskabela.sk
052/4680524

foto

Oddelenie kultúry a Regionálne turistické a informačné centrum

Mgr. Marta Grivalská
marta.grivalska@spisskabela.sk
052/4680510

foto

Oddelenie kultúry a Regionálne turistické a informačné centrum

Bc. Veronika Ivančáková
ivancakova@spisskabela.sk
052/4680510

foto

Správa športových, účelových a rekreačných zariadení mesta

Jozef Kuna
kuna@spisskabela.sk
+421 915 393 657

foto

Terénny sociálny pracovník

Mgr. Vladimír Šelep
selep@spisskabela.sk
+421 52/4680517
+421 919 399 508

foto

Terénny pracovník

Stanislava Kocibášová
kocibasova@spisskabela.sk
+421 52/4680517
+421 919 399 508

foto

Správa počítačových sietí a informačných technológií
Webadmin

Mgr. Marek Podolinský
podolinsky@spisskabela.sk
052/4680555