Mestský úrad pre občana

 hodiny

 Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
 Utorok
 07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

 

foto

Primátor mesta

Jozef Kuna
kuna@spisskabela.sk
052/4680500

foto

Prednostka mestského úradu

Mgr. Iveta Bachledová
bachledova@spisskabela.sk
052/4680501
+421 915 491 697

foto

Sekretariát primátora

Mgr. Jana Neupauerová
jneupauerova@spisskabela.sk
052/4680511
+421 915 607 956

foto

Vedúci odboru vnútornej správy

Mgr. Ľubomír German
german@spisskabela.sk
052/4680502
+421 919 453 599

foto

Vedúca ekonomického odboru

Ing. Veronika Kováčiková
kovacikova@spisskabela.sk
052/4680506
+421 915 605 246

foto

Referent verejného obstarávania a mestskej knižnice

Mgr. Eva Ďurišová
durisova@spisskabela.sk
052/4680523
+421 905 925 443

foto

Podateľňa mestského úradu

Mgr. Darina Václavová
podatelna@spisskabela.sk
052/4680522

foto

Oddelenie personálne

Ing. Anna Zubalová
zubalova@spisskabela.sk
052/4680504

foto

Správa miestnych komunikácií a verejného osvetlenia
Správa športových, účelových a rekreačných zariadení mesta

Bc. František Zadžora
zadzora@spisskabela.sk
+421 907 786 707

foto

Riaditeľka Centra voľného času

Mgr. Alena Schurdaková
cvc@spisskabela.sk
052/4680505
+421 918 806 361

foto

Pracovník s mládežou

Ing. Miriam Zoričáková
zoricakova@spisskabela.sk
+421 948 212 358

foto

Malá obecná služba

Peter Nebus
mos@spisskabela.sk
052/4680522

foto

Hlavná kontrolórka

Ing. Slávka Tomalová
tomalova@spisskabela.sk
+421 948 078 411
+421 917 477 288

foto

Školský úrad

PhDr. Edita Svocáková
svocakova@spisskabela.sk
052/4680505

foto

Matričný úrad

Mgr. Mária Ščurková
matrika@spisskabela.sk
052/4680516

foto

Evidencie obyvateľstva

Mgr. Anna Sisková
siskova@spisskabela.sk
052/4680518

foto

Oddelenie sociálnych vecí

Ing. Anna Mlaková
mlakova@spisskabela.sk
052/4680518

foto

Oddelenie účtovníctva

Adriana Hradická
adriana.hradicka@spisskabela.sk
052/4680507

foto

Oddelenie fakturačné a správy majetku

Marika Podolinská
podolinska@spisskabela.sk
052/4680503

foto

Oddelenie správy bytových a nebytových priestorov, rozpočty mesta

Mgr. Katarína Duchnitzká
duchnitzka@spisskabela.sk
052/4680519

foto

Oddelenie miestnych daní

Gabriela Štefaniaková
stefaniakova@spisskabela.sk
052/4680514

foto

Oddelenie miestnych poplatkov a pokladňa

Bc. Daniela Hudačeková
hudacekova@spisskabela.sk
052/4680508

foto

Stavebný úrad

Ing. Dávid Furcoň
furcon@spisskabela.sk
052/4680513
+421 905 594 635

foto

Oddelenie pozemkov

Ing. Anna Kleinová
kleinova@spisskabela.sk
052/4680512
+421 915 807 721

foto

Oddelenie regionálneho rozvoja

Mgr. Katarína Hradická
hradicka@spisskabela.sk
052/4680515
+421 905 924 831

foto

Oddelenie životného prostredia

RNDr. Paula Grivalská
grivalska@spisskabela.sk
052/4680524
+421 907 848 192

foto

Oddelenie kultúry a Regionálne turistické a informačné centrum

Ing. Veronika Dindová
ivancakova@spisskabela.sk
052/4680520

foto

Oddelenie kultúry a Regionálne turistické a informačné centrum

Ing. Soňa Madejová, PhD.
madejova@spisskabela.sk
052/4680520

foto

Referent odboru vnútornej správy, údržba bytových a nebytových priestorov

Mgr. Vladimír Šelep
selep@spisskabela.sk
052/4680517
+421 919 399 508

foto

Referent oddelenia správy počítačových a informačných technológií

Bc. Branislav Mahút
mahut@spisskabela.sk
052/4680555

foto

Správa počítačových sietí a informačných technológií
Webadmin

Mgr. Marek Podolinský
podolinsky@spisskabela.sk
052/4680555

Menu
Oznámenia
X