Navigácia

Schránky dôvery

 

Mesto Spišská Belá bližšie k svojim obyvateľom

Komunikácia občanov s Mestským úradom v Spišskej Belej je opäť jednoduchšia.  Všetkým v meste Spišská Belá záleží na tom, aby sa tu cítil bezpečne a dobre. Na tento účel okrem e-mailových a telefonických kontaktov boli v decembri 2020 vytvorené tzv. schránky dôvery, kde  môže ktokoľvek, kedykoľvek, anonymne alebo verejne  zdieľať svoje pocity, problémy, rovnako je možné do týchto schránok vhadzovať svoje nápady, podnety na zlepšenie kvality života, služieb alebo činností v meste, ako aj iné postrehy a pripomienky. Taktiež je možné do schránok vhodiť svoju kritiku, ale i pochvalu či prostredníctvom nich môžu občania odovzdať aj nájdené osobné doklady alebo kľúče. Tieto schránky slúžia ku komunikácii Mesta Spišská Belá s verejnosťou a k prehĺbeniu dôvery k nej, najmä pre starších ľudí a ľudí so zdravotným obmedzením je táto forma prijateľnejšia a dostupnejšia.

Schránky dôvery je možné nájsť na miestach, kde boli nainštalované – pri vchode do rímskokatolíckeho kostola sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej a tiež pri kostole sv. Anny v mestskej časti Strážky. Tieto schránky sú nie len stále funkčné, ale rovnako plnia aj svoj účel, na ktorý boli zriadené.

Schránky dôvery sú povereným zamestnancom mesta kontrolované a vyberané v pravidelných intervaloch, kde sa podnety dostanú do rúk kompetentnému adresátovi.

Mesto Spišská Belá sa pokúsi občanom pomôcť v každej situácií, ale taktiež upozorňuje, že schránky dôvery nie sú určené na klamstvá a neoverené informácie či banality. Pristupujte k ním preto rozumne a zodpovedne.

Ďakujeme Vám za záujem zlepšovať život v našom meste!

Nezabúdajmena každý problém existuje nejaké riešenie!