Navigácia

Vedel si, že…:

– si štátom pomenovaný ako mladý človek až do svojich 31. narodenín? A v niektorých projektových schémach dokonca do 35?

– existuje zákon o podpore práce s mládežou? (https://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2008_zakon_o_podpore_prace_s_mladezou.pdf)

IUVENTA je slovenský inštitút mládeže a národná agentúra?

– Inštitúcia Erasmus + Ti umožňuje zúčastňovať sa zahraničných ciest a vzdelávaní spolu s ostatnými mladými ľudmi v rámci Európy úplne zadarmo?

Európsky zbor solidarity Ti ponúka niekoľko stoviek možností dobrovoľníctva v zahraničí či už na 3 alebo 12 mesiacov?