Navigácia

Voľný čas

Face club

Face club je mládežnicky klub, ktorý ponúka deťom a mladým aktívne trávenie voľného času. Čas v klube je rozdelený na čas pre deti v skorších hodinách a čas pre mladých v neskorších hodinách. Face club ponúka svojím návštevníkom vyše 100 spoločenských hier,  biliard, ping pong, ale aj program vo forme kreatívnych, anglických, športových či iných zaujímavých workshopov. Otváracie hodiny a viac o fungovaní sa dozviete na (onedlho doplníme)

Pôjd

Pôjd je vzdelávacie centrum, ktoré sa nachádza doslova na Pôjde, konkrétne v tej istej budove ako Face club. Pôjd prioritne slúži na neformálne, zážitkové a iné vzdelávanie formou inšpiratívnych a inovatívnych workshopov. Taktiež sa na Pôjde nachádza priestor pre coworking pre organizácie v meste. Otváracie hodiny a viac o fungovaní sa dozviete na (onedlho doplníme)

Šport

Viac o športových možnostiach v meste sa dočítaš tu

Oznámenia
X