Navigácia

Mestský rozhlas

Dobrou formou propagácie a informovanosti v meste je mestský rozhlas. Prostredníctvom rozhlasu máte možnosť dozvedieť sa o dianí v meste, dozvedieť sa aktuálne oznamy, dozvedieť sa o pripravovaných podujatiach v meste, propagovať svoje firmy, propagovať poskytovanie svojich služieb a podobne.

  • Prevádzkovanie mestského rozhlasu

Frekvencia vysielania:

PONDELOK – ŠTVRTOK: dva-krát denne, a to o 11.00 a 14.00 hodine,

PIATOK: jeden-krát denne, a to o 11.00 hodine.

Zmena času hlásenia oznamov je možná v prípade potreby alebo podľa dohodnutého času, resp. podľa vzniknutej situácie (pohreby, živelné pohromy a podobne).

Osoby zodpovedné za prebratie oznamu:

Antonia Pacigová
Telefónne číslo: 052/46 80 520
E-mail: pacigova@spisskabela.sk
Kancelária: Regionálne turistické a informačné centrum (RTIC)

Za oznam sa platí úhrada pri zadaní v hotovosti.

  • Sadzobník úhrad za vysielanie relácií v mestskom rozhlase

Prvé hlásenie v mestskom rozhlase je za úhradu 1,65 € a každé opakované hlásenie + 1,00 €.

Bezplatne Za úhradu
Oznamy mesta Vyhlasovanie občanom
Akcie, ktoré organizujú mestom zriadené organizácie Vyhlasovanie pracovných ponúk
Vyhlasovanie oznámení od plynárenských, energetických a vodárenských spoločností – poruchy, havarijné stavy a odstávka dodávky energií Vyhlasovanie podnikateľským subjektom
Vyhlasovanie oznámení od orgánov štátnej a verejnej správy  
Vyhlasovanie športovým klubom, zväzom a iným občianskym združeniam, ktorý majú verejnoprospešný charakter