Denné centrum (§ 56, Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä:

a) poskytuje sociálne poradenstvo,

b) zabezpečuje záujmová činnosť.

 

Mesto Spišská Belá je zriaďovateľom:

Denného centra v Spišskej Belej, Hviezdoslavova 379/21

Kontaktná osoba:   Marianna Mačáková,  tel.: 0917 083 696

Denného centra v Spišskej Belej – Strážky, Ladislava Medňanského 2711/3A

Kontaktná osoba:   Anna Suláková,  tel.: 0907 945 287

 

Názov prílohy Odkaz
Prihlaska_DC Stiahnuť
Odhlaska_DC Stiahnuť
Dotaznik-spokojnosti-Denné centrum Stiahnuť