Mesto Spišská Belá

Cyklisticko–korčuliarske preteky detí

20. mája 2018 sa na cyklotrase Spišská Belá – Tatranská Kotlina zišlo 13 detí, ktoré mali chuť športovať a hlavne súťažiť. Cyklisticko – korčuliarske preteky detí od 9 do 15 rokov sa začali o...

Deň matiek

Druhá májová nedeľa je každoročne venovaná mamičkám. Na tie svoje nezabudli ani žiaci Základnej školy J. M. Petzvala a pod vedením svojich paní učiteliek si pre mamičky pripravili nádherný program. Príbeh dievčatka, ktoré sa...

Diskusné fórum primátora s poslancami

Dňa 10. mája 2018 sa stretli poslanci mestského zastupiteľstva s primátorom mesta na spoločnom diskusnom fóre. Počas neho diskutovali prioritne o týchto témach: 1./ Zámer mesta na vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Spišskej Belej – s finančnou...

O prenájme nebytových priestorov v centre mesta rozhodol los

Mestu Spišská Belá bolo na základe verejnej výzvy predložených 9 žiadostí o prenájom nebytových priestorov na prízemí meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v Spišskej Belej (dnešná prevádzka Kozmetiky EVA). O prenájom požiadali nasledovní žiadatelia:...

Začala asfaltácia cyklotrasy v Strážkach

V utorok 15. mája začala asfaltácia cyklotrasy v Strážkach, ktorá bude spájať Spišskú Belú a Kežmarok. Práce realizuje hlavný zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s. Košice v spolupráci so svojim subdodávateľom firmou BAPAS zo Spišskej Belej....

Spišská Belá bola súčasťou Cimbal tour 2018

V kinosále Mestského úradu v Spišskej Belej sa v utorok 15. mája uskutočnil mimoriadny cimbalový koncert. V rámci Cimbal Tour 2018, sa aj v našom meste predstavili so svojím programom študenti Akadémie umení v...

Oznámenia
X