Mesto Spišská Belá

Získali sme dotáciu na podporu rozvoja športu

V marci 2019 predložila samospráva mesta Úradu vlády Slovenskej republiky žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Spišská Belá reagovala na výzvu podaním štyroch projektov v jednotlivých podprogramoch. Na...

Mestský úrad počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej bude počas sviatkov k dispozícií pre občanov nasledovne: 13.12. 2019 – (piatok) od 11.30 hod zatvorený 23.12.2019 – (pondelok) zatvorený 27. – 31.12 2019 – (...

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Primátor mesta  Spišská Belá  zvoláva  zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  12. decembra 2019 (štvrtok) o 1600 hodine v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá s týmto programom: 1./  16.00  Otvorenie zasadnutia 2./  16.05 ...

Reprezentatívne vianočné stromčeky od obyvateľov mesta

Tohtoročné vianočné stromčeky umiestnené pri zvoniciach v Spišskej Belej a v Strážkach venovali mestu jeho obyvatelia, ktorí potrebovali zrealizovať výrub týchto drevín z bezpečnostných a hygienických dôvodov. Vzhľadom na to, že predmetné stromy boli...

Ocenili dlhoročných bezpríspevkových darcov krvi

Československý Červený kríž bola najväčšia humanitárna organizácia Čechov a Slovákov. Vznikol 6. februára 1919. Tento rok si preto pripomíname 100. výročie jeho založenia. Slovenský Červený kríž sa stal v roku 1993 nástupníckou organizáciou Československého...

Údržba Kúpeľového potoka

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia Dunajca a Popradu, realizoval v mesiaci november 2019 na podnet primátora mesta Jozefa Kunu údržbové práce na Kúpeľovom potoku. Z koryta tohto potoka bol v časti pod...

Najúspešnejší športovci nášho kraja za rok 2019 ​

​Prešovský samosprávny kraj (PSK) už po 17-ty krát  ocení najúspešnejších športovcov kraja. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Športovec roka PSK 2019 sa uskutoční 12. februára 2020 v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Nominovať najlepších môžete odo...

Pozvanie na charitatívnu módnu prehliadku

Zaujíma  vás najčerstvejšia móda a chcete podporiť dobrú vec? Príďte už tento piatok 29. novembra do spoločenskej sály Fantázia v Spišskej Belej,  kde o 17.00 hod. odštartuje „3. ročník charitatívnej módnej prehliadky pre Luka“. Túto...

Produkujeme veľké množstvo objemného odpadu

Pred mesiacom mesto Spišská Belá zabezpečilo v súlade s platnou legislatívou pravidelný sezónny zber objemného odpadu pod názvom Jesenné upratovanie. Kvôli tejto aktivite boli na obvyklých miestach v našom meste pristavené veľkoobjemové kontajnery. Prax...

Novinka v cestovaní autobusmi po Slovensku

V rámci celého Slovenska v prímestskej autobusovej doprave je možnosť platby bankomatovou kartou Mastercard a VISA, ktoré spĺňajú požadované kartové štandardy v rámci tzv. offline režimu. Čítačky na platbu bankomatovou kartou majú byť namontované  vo všetkých autobusoch dopravcov. „Ak...