Mesto Spišská Belá

Festival JEDEN SVET v našom meste

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudskoprávnymi a globálnymi témami v podobe sociálnych a environmentálnych otázok. Prostredníctvom produkcie slovenských a zahraničných dokumentov prezentuje aj...

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!

V uplynulých dňoch Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku zaznamenalo nárast tragických dopravných nehôd s účasťou chodcov. Výsledky analýz týchto nehôd poukazujú na to, že ich prevažná väčšina sa stala za zníženej viditeľnosti a...

Brožúra pre deviatakov základných škôl

Prešovský samosprávny kraj vydal informačno-študijný materiál Kam PO základnej? Na 188 stranách prináša všetky dôležité informácie pre deviatakov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom štúdiu. Plnofarebná brožúra monitoruje odbory, krúžkovú činnosť či vybavenosť všetkých odborných...

Slávnostné uvedenie knihy o histórii Spišskej Belej

Po 128 rokoch od vydania knihy Samuela Webera Geschichte der Stadt Béla, vyšiel s finančnou podporou mesta Spišská Belá, jej slovenský preklad História mesta Spišská Belá. Pôvodná publikácia je doplnená o súčasné poznatky z...

Strážcovia spišskej vzdelanosti

Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky, si postupne svojimi výtvarnými a vzdelávacími workshopmi získava čoraz väčšiu pozornosť. Naposledy verejnosť zaujal inšpirujúci environmentálny workshop o recyklovaní Recy nie sú kecy. Pracovníci kaštieľa sa snažia v pravidelných...

Úspešný začiatok roka pre PretekaRYS

Sezóna behov sa pomaly rozbieha, ale zima praje hlavne zimným športom. Skialpinisti z Občianskeho združenia PretekaRYS – Ján Matava ml. a Kristína Jankurová sa 1. februára 2020 zúčastnili na skialp pretekoch Vertical s prevýšením 490 m. Štartovalo sa...

Skolaudovali sme Denné centrum

Výstavba Denného centra v Strážkach je dokončená a vo februári 2020 bol tento objekt uvedený do užívania. Denné centrum sa nachádza v lokalite pri vodnom toku Čierna voda v blízkosti parku Kaštieľa Strážky. Tento...

Začína sa výstavba Komunitného centra

Poslanci mestského zastupiteľstva v máji 2018 schválili zámer výstavby Komunitného centra v Spišskej Belej. Samospráva preto pripravila a podala projekt spolu so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie v rámci...

Mestská knižnica v roku 2019

Mestská knižnica v Spišskej Belej poskytovala svojim čitateľom v roku 2019 okrem primárnej funkcie aj prístup na internet, sprostredkovanie literatúry medziknižničnou výpožičnou službou, zabezpečovala informovanie návštevníkov a organizovala zaujímavé akcie zamerané na propagáciu čítania....

Čo by sme mali vedieť o výpadkoch elektriny

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s., má ambíciu zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú distribúciu elektriny. Napriek tomu sa však stáva, že dôjde k poruchám či mimoriadnym situáciám, ktorým sa nedá zabrániť. Typy udalostí, ktoré...

Valentínska kvapka krvi

  Mesto Spišská Belá pravidelne organizuje v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi pod názvom Valentínska kvapka krvi. A veľmi nás teší, že táto akcia sa v posledných ročníkoch stretáva...

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna,  primátor mesta Spišská Belá zvoláva zasadnutie MsZ,   ktoré  sa  uskutoční  20. februára 2020 (štvrtok) o 1600 hodine  v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:   1./  16.00  Otvorenie zasadnutia 2./  16.05  Voľba...

Najúspešnejší športovci Prešovského samosprávneho kraja 2019

Dňa 12. februára 2020 Prešovský samosprávny kraj po 17-ty krát oceňoval najúspešnejších športovcov kraja. Odborná komisia na základe výsledkov za rok 2019 určila aj najúspešnejšie športové kolektívy či najúspešnejších športovcov stredných škôl. Laická verejnosť...

Miss Bábika

13. februára 2020 sa v kinosále MsÚ uskutočnila detská súťaž v speve uspávanky a ľudovej piesne „MISS BÁBIKA“, ktorú pripravilo Mesto Spišská Belá. Účelom tejto súťaže je udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru...

Oznámenia
X