Mesto Spišská Belá

Mikuláš zavítal aj do Spišskej Belej

6. decembra, v podvečer 1. adventného týždňa, navštívil Spišskú Belú sv. Mikuláš. Všetky detičky, ktoré ho na námestí privítali, obdaroval cukríkmi. Tých smelších, ktorí mu zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku, potešil skadkým darčekom už...

Na začiatku Strážok sa vybuduje nová okružná križovatka

Ako je už dlhší čas známe, do priemyselnej zóny Kežmarok (v Pradiarni) prichádza nový zahraničný investor, ktorého na Slovensku bude reprezentovať spoločnosť MUBEA Automotive Slovakia s.r.o. Kežmarok. V rámci zabezpečenia dopravného napojenia tohto nového výrobného...

BACHLEDKA Ski & Sun – novinky v roku 2018

Nechajte sa očariť zimou v Bachledke. BACHLEDKA Ski & Sun Novinky 2018 Na vrchole Spišskej Magury v suchu a teple za 7 minút. Taká bude tohtoročná jazda novou 10-miestnou kabínovou lanovkou z Bachledovej doliny. Potešíme i najmenších lyžiarov,...

Ocenili sme dobrovoľníkov mesta Spišská Belá

Obyvateľom Spišskej Belej na ich meste záleží. Beľania sa angažujú ako dobrovoľníci rôznorodo, či už manuálnou prácou, kultúrnou a osvetovou činnosťou, prácou s mládežou…  V minulosti patril k takýmto spolkom napr. Spišskobeliansky svojpomocný spolok, ktorý vyvíjal významnú prácu...

Na podporu opatrovateľskej služby mesto získa 148 200 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje na základe žiadosti mesta Spišská Belá schválila nenávratný finančný príspevok vo výške 148 200 EUR na...

Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 6. decembra 2018

P O Z V A N I E   V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  6....

Odhalenie sochy gen. Štefánika sa odkladá na jar budúceho roka

Mesto Spišská Belá plánovalo odhalenie novej sochy gen. Milana Rastislava Štefánika v nedeľu 9. decembra 2018. Odhalenie sa však v uvedenom termíne neuskutoční. Dôvodom je súčasné nepriaznivé počasie, ktoré nastalo v posledný novembrový týždeň a to spôsobilo, že...