Podujatia v meste

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 21. januára 2021 venovalo aj týmto témam: Vyhlásenie voľby…

Upravená lyžiarska bežecká trať

Vďaka priaznivým poveternostným podmienkam sa primátor mesta – Jozef Kuna, rozhodol zabezpečiť úpravu časti cyklotrasy v smere zo Spišskej Belej…

Zasadalo zastupiteľstvo PSK

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) na svojom online zasadnutí dňa 14. decembra 2020 prerokovalo viac ako 30 bodov, pričom…

Aplikácia Odvoz odpadu

V spolupráci so spoločnosťou ENVI-PAK bola vyvinutá mobilná aplikácia Odvoz odpadu, ktorá efektívne a prakticky nahrádza alebo dopĺňa tlačený harmonogram…

Školský program Enviróza

Slovenská agentúra životného prostredia vyvinula školskú outdoorovú hru o environmentálnych záťažiach na Slovensku, ktorá potrvá do konca školského roka. Hráči…
Menu