Mesto Spišská Belá

Víziou je systematická regionálna energetická politika

Mesto Spišská Belá podalo projekt na vypracovanie a implementáciu regionálnej nízkouhlíkovej (energetickej) stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá. Ide o projekt, ktorý má byť spolufinancovaný z fondov EÚ – z operačného programu Kvalita životného prostredia....

Personálne zmeny na mestskom úrade v Spišskej Belej

Primátor mesta urobil počas posledných týždňov niekoľko organizačných a personálnych zmien v rámci Mestského úradu v Spišskej Belej. Cieľom týchto zmien je obsadiť chýbajúce pozície a zároveň tak personálne a odborne posilniť chod mestského úradu. Do pozície vedúcej odboru...

Hrobové miesta na cintoríne v Strážkach

Mesto Spišská Belá vyzýva všetkých príbuzných a pozostalých, ktorých zosnulí predkovia majú zanedbané hroby, alebo ležia v hroboch bez označenia (meno a priezvisko, dátum narodenia a úmrtia), alebo v hroboch bez uhradeného nájomného, aby...

Stavebná úprava podkrovia zadnej budovy ZŠ M.R. Štefánika

Počas letných prázdnin prebiehajú stavebné práce aj v Základnej škole M. R. Štefánika v Spišskej Belej. V elokovanom pracovisku na Štefánikovej 39 (školská družina) sa dokončila úprava prízemia budovy školy. V zadnej budove na Štefánikovej 19 pokračujú...

Prístupová cesta ku skládke odpadov upravená

Koncom júla Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. ako prevádzkovateľ riadenej skládky odpadov v Spišskej Belej stavebne upravil prístupovú cestu k tejto skládke. Čiže cestu od štátnej cesty č. 1/77 po samotnú vstupnú bránu skládky, ktorá...

Športové ihriská počas prázdnin pre deti zadarmo

Tak ako v minulom roku, tak aj počas týchto letných prázdnin (júl – august) môžu športové ihriská s umelou trávou na Moskovskej a Tatranskej ulici využívať školopovinné deti z nášho mesta zadarmo – a to každý deň...

Strážky CUP 2018 – ženatí proti slobodným

V sobotu 28. júla 2018 sa uskutočnil prvý ročník športovo spoločenskej akcie – organizátormi nazvanej ako Strážky CUP 2018. Po úspešnom minuloročnom nultom ročníku sa na futbalovom ihrisku v Strážkach uskutočnil futbalový zápas medzi ženatými a slobodnými...