Mesto Spišská Belá

Beľania po stopách svojho rodáka J. M. Petzvala vo Viedni

Zástupcovia mesta Spišská Belá navštívili mesto Viedeň s cieľom prejsť si miesta, ktoré sú spojené s osobou Jozefa Maximiliána Petzvala, najväčšou osobnosťou mesta Spišská Belá, počas jeho pôsobenia vo Viedni. Autorom myšlienky uskutočniť takúto návštevu...

23. október – Deň Prešovského samosprávneho kraja

Utorok 23. októbra bude v celom Prešovskom samosprávnom kraji výnimočným dňom. Od desiatej do sedemnástej hodiny sa otvoria dvere verejnosti menej formálnym spôsobom na Úrade PSK v Prešove i v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Sprievodný program ponúknu múzeá,...

Začala výstavba Denného centra v Strážkach

V Strážkach sa začalo budovať Denné centrum – nový objekt slúžiaci pre potreby obyvateľov najmä tejto mestskej časti. Denné centrum sa bude nachádzať v lokalite pri potoku Čierna voda smerom ku kaštieľu Strážky v rámci plánovanej zóny...

Zber objemného odpadu – už tento víkend!

V našom meste prebehne počas piatka 19.10.2018 a soboty 20.10.2018 zber objemného odpadu. Do pristavených veľkoobjemových kontajnerov patria predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Nebezpečný odpad žiadame...

Úprava parkovania áut na Hviezdoslavovej ulici

Mesto pred niekoľkým dňami vyznačilo vodorovným dopravným značením parkovacie miesta na námestí na Hviezdoslavovej ulici od č. 2 po č. 24. Aj pred tým sa na týchto miestach mohlo parkovať a aj sa parkovalo, avšak...

Nové oplotenie ZŠ J. M. Petzvala

Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala v spolupráci s Mestom Spišská Belá zhotovila nové oplotenie areálu školy od Záhradnej ulice. Staré poškodenie pletivové oplotenie nahradilo nové – kovové pozinkované oplotenie. Materiál zaplatila škola, časť stavebných prác zrealizoval...

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 12.10.2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 12.10.2018 sa venovalo najmä nasledovným témam:   Komunálne voľby 2018 MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o  stave prípravy volieb do orgánov samosprávy mesta Spišská Belá, ktoré...

Nový hasičský areál v mestskej časti Strážky

Mesto Spišská Belá v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z DHZ Spišská Belá a za pomoci aj členom nového Streleckého spolku v Strážkach zmodernizovali areál futbalového ihriska v Strážkach a vytvorili z neho nový hasičský areál. Mesto prispelo finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta,...

O činnosti mestského mládežníckeho parlamentu v našom meste

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 11. októbra 2018 prerokovalo informáciu o činnosti mestského mládežníckeho parlamentu v Spišskej Belej. Na základe zmluvy o spolupráci medzi mestom a týmto parlamentom budú členovia toho parlamentu pravidelne informovať...

EZUS TATRY získal celoeurópske ocenenie Výboru regiónov

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY so sídlom v Nowom Targu získalo európske ocenenie EGTC „Building Europe across borders”, ktorú udeľuje Výbor región pri Európskej komisi v Bruseli pre najlepšie fungujúce európske zoskupenia územnej spolupráce (EZUS...

Mesto realizuje nových chodník na Hviezdoslavovej ulici

Mesto pokračuje v plánovanej postupnej rekonštrukcii chodníkov a v súčasnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. realizuje stavebné práce na novom chodníku na Hviezdoslavovej ulici (v dolnej časti). V mieste pôvodného chodníka bol minulý rok vybudovaný nový verejný vodovod, nová...

Športové preteky “Deň na kolesách” na novom Bikeparku

Dňa 12.10.2018 sa v Spišskej Belej v areáli Bike parku s pumptrackovou dráhou pri Belianskom  rybníku  uskutočnilo športové podujatie „DEŇ NA KOLESÁCH“. Amatérske preteky na pumptrackovej dráhe o získanie titulu „Šampión v pumpovaní“ sa uskutočnili v rámci mikroprojektu:...

Oznámenia
X