Mesto Spišská Belá

„Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš…“

„Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš…“ V piatok 16. marca sa v kinosále mestského úradu zišli žiaci základných škôl nášho mesta a školského obvodu, aby prezentovali svoje schopnosti v prednese poézie a prózy. Spolu...

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 14. marca 2018 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo...

Belianski hokejbalisti vládnu aj v kategórii U14

Hokejbalisti z MŠK Slavoj Spišská Belá aktuálne dominujú hokejbalovej extralige aj v kategórii U14. Po víťazstve na 5. turnaji, ktorý sa konal 18. marca 2018 v Spišskej Belej sú na čele rebríčka! Miroslav Burdíček,...

Jarné upratovanie 05.04., 06.-07.04.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 05.04.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Život v ZOS nie je stereotypný a jednotvárny

Skrátená výročná správa z činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) v Strážkach za rok 2017 Zariadenie opatrovateľskej služby je v zriaďovaterskej pôsobnosti Mesta Spišská Belá s kapacitou 10 miest od roku 2003. Zariadenie je samostatnou...

Počet priestupkov v Spišskej Belej sa v roku 2017 znížil

Skrátená správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017 Mestská polícia v Spišskej Belej v hodnotenom období plnila úlohu poriadkového útvaru pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany majetku mesta a...

V mestskej knižnici sa nachádza 25 279 knižných publikácií

Stručná správa z činnosti mestskej knižnice Mestská knižnica v Spišskej Belej poskytovala v roku 2017 okrem výpožičky literatúry svojim čitateľom aj služby rôzneho charakteru, ako poskytovanie informácii návštevníkom knižnice, umožňovanie prístupu na internet, sprostredkúvala...

Úprava hniezda bociana bieleho na ul. Kpt. Nálepku

Bocian biely (Ciconia ciconia) je jeden z najznámejších vtáčích druhov a to predovšetkým preto, že tento veľký vták patriaci medzi brodivce, žije v blízkosti ľudí, v kultúrnych regiónoch. Prechod z prírodného prostredia medzi ľudí...

Oznámenia
X