Mesto Spišská Belá

Rúška zo Spišskej Belej pomáhajú aj v nemocnici

,,Výzva na darovanie rúšok pre Nemocnicu Poprad, a.s., našla úžasnú odozvu aj v meste Spišská Belá,” píše sa v poďakovaní, ktoré vedenie spomínaného zdravotníckeho zariadenia písomne adresovalo našej samospráve a pokračuje sa v ňom...

Informácia pre rodičov na OČR

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili, alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), na povinnosť zaslať do príslušnej pobočky čestné vyhlásenie. Na tento účel Sociálna...

Vláda zavádza nové opatrenia proti COVID-19

Slovenská vláda dnes – v utorok 24. marca 2020 – po svojom niekoľkohodinovom zasadaní a zasadaní krízového štábu prijala nové opatrenia (vyše 40) pre celé Slovensko.  Premiér I. Matovič k opatreniam dodal, že sa...

Ako psychicky zvládnuť záťažovú situáciu?

Šírenie vírusu COVID-19, informácie o prevencii a postupné núdzové opatrenia štátu majú dopad na každodenný život. Nie je jednoduché spracovávať záplavu informácií, ktoré sa na nás doslova valia z každej strany. O to viac,...

Podpora rozvoja športu

Pred rokom požiadalo mesto Spišská Belá Úrad vlády Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Sumou 14 000 eur boli podporené dva naše projekty: Modernizácia atletickej dráhy v športovom...

Prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave

Od pondelka 23. marca 2020 vstúpil do platnosti špeciálny prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja.  Dopravcovia majú zverejnené cestovné poriadky na svojich webových stránkach, podľa ktorých je potrebné sa orientovať. 🚌SAD...

Možnosti dištančného vzdelávania pre školákov

Prerušenie vyučovania  v školách  v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu pokračuje aj tento týždeň.  Uvedená situácia si vyžaduje využívanie elektronických foriem vzdelávania.  Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov...

Pravidlá hygieny, používania rúška a činnosti po príchode domov

Opakovane vás informujeme o zásadách predchádzania šírenia nákazy spôsobenej koronavírusom. Zdôrazňujeme prevenciu: dôkladné umývanie rúk mydlom, nosenie ochranných rúšok na tvári; dezinfekciu domácností, v ktorých sa pohybujeme; minimalizáciu sociálnych kontaktov na verejnosti. Na presnú...

Svetový deň vody

Od roku 1993 pripadá každoročne na 22. marca Svetový deň vody. Vyhlásený bol Organizáciou spojených národov. Tento deň ponúka príležitosť pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody a každý rok má vlastné posolstvo. Odkazom tohoto ročníka...

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední

V dôsledku súčasnej situácie viac ako kedykoľvek predtým oceňujeme prácu tých, ktorí zabezpečujú, aby základné služby fungovali ďalej. Nemáme na mysli len zdravotnícky personál a dodávateľov potravín, ale aj tých, ktorí majú na starosti...

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti v karanténe

Deti materských škôl a žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá od pondelka 16. marca 2020 kvôli opatreniam prevencie šírenia COVID-19 nechodia do škôl a školských zariadení.  Sú doma a rodičia sa...

Sumár doterajších opatrení mesta Spišská Belá

Samospráva nášho mesta vás priebežne informuje o aktuálnych krokoch, ktoré realizuje v rámci opatrení na zabránenie šírenia pandémie spôsobenej novým vírusom COVID-19. Na mestskom webe, ale aj na oficiálnom profile mesta na Facebooku, na výveskách...

Systém monitorovania osamelých seniorov

Mesto Spišská Belá v týchto dňoch opakovane ponúka pomoc osamelým, slabým spoluobčanom a seniorom nad 65 rokov, ktorí nemajú v blízkom okolí nikoho, kto by im v období všeobecnej karantény pred COVID-om-19 pomohol. Pomocnú...

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy

Mesto Spišská Belá zabezpečuje okrem kompetencií samosprávy, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, aj prenesený výkon štátnej správy. Ten spočíva vo vykonávaní kompetencií štátu, prenesených na samosprávu, ktorá je bližšie k občanovi. Výkon kompetencií...

Žiadosť o spoluprácu

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom dobrovoľníkov šitie ochranných rúšok pre našich občanov. Nakoľko sa v súčasnosti na ušitie rúšok spotreboval všetok vhodný materiál a predajcovia nedokážu ďalší materiál vzhľadom na prijaté opatrenia  zabezpečiť, mesto...

Oznámenia
X