Podujatia v meste

Dezinsekcia a opätovná deratizácia

Mesto Spišská Belá zabezpečilo dňa 24. júna 2022 pravidelne realizovanú dezinsekciu Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút. Kolovú stavbu, ktorá tu bola…

Deň učenia s lesníkom

V mesiaci máj 2022 zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom…

Nostalgická jazda vlakom

V sobotu 18. júna 2022 „zahúkal“ v stanici Spišská Belá – Horné nádražie vlak, ktorý bol ťahaný parným rušňom. To bolo radosti…

Uzavretie cyklotrasy v parku Kaštieľa Strážky

Slovenská národná galéria, Kaštieľ Strážky, prostredníctvom Mesta Spišská Belá informuje návštevníkov anglického parku, vrátane cyklistov, o plánovanom uzavretí cyklochodníka vedúceho…