Mesto Spišská Belá

V smere do Slovenskej Vsi zrekonštruujú most

Okresný úrad Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, povolil z dôvodu rekonštrukcie mostného objektu č. 542-001 cez Beliansky potok, vykonanie čiastočnej uzávierky cesty 2. triedy č. 542. Uzávierka bude vyznačená osadením dopravných značiek...

Zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 28. mája 2020

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa na svojom zasadnutí dňa 28. mája 2020  venovalo aj týmto témam: Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá č. 4  MsZ vzalo na vedomie...

Množstvá objemného odpadu z jarného upratovania

Koncom mája mesto Spišská Belá zabezpečilo v súlade s platnou legislatívou pravidelný sezónny zber objemného odpadu pod názvom Jarné upratovanie. Občanom slúži na zbavenie sa odpadu, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je...

Mestský úrad pre verejnosť opäť otvorený

Mesto Spišská Belá  oznamuje občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej je od 1. 6. 2020 otvorený pre verejnosť v sprísnenom hygienicko-preventívnom režime. Naďalej žiadame občanov, aby primárne využívali distančné formy kontaktu (telefón, e-mail, pošta) a do priestorov MsÚ vstupovali len...

Výstavba cyklochodníka pokračuje

V rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3.etapa, sa začal realizovať ďalší úsek – cyklistický chodník v dĺžke 1,56 km na úseku Spišská Belá – Slovenská Ves (v rámci katastrálneho územia Spišská Belá)....

Od 1. júna otvorená Mestská knižnica

Mestská knižnica privíta svojich čitateľov na základe rozhodnutia Mesta Spišská Belá od  1. júna 2020 v obmedzenom výpožičnom čase. Pondelok: 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 Utorok: 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 Štvrtok: 10.00...

Zmena dopravného značenia v okolí obchodného domu

Medzi obchodným domom a sídliskom Mierová prebiehali po výstavbe polyfunkčných dvojpodlažných objektov od septembra 2019 terénne úpravy ich okolia. Spevnené plochy realizovala spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. V súčasnosti sú už...

Mesto rozhodlo o znovuotvorení škôl od 1. júna

Mesto Spišská Belá dnes rozhodlo, že obe základné školy, vrátane školských klubov detí, materskej školy a oboch školských jedální vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 1. júna 2020 opätovne otvorí. Záujem o obnovenie vyučovania v...

Triedenie odpadu má skutočne zmysel

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., udelila aj v tomto roku mestu Spišská Belá certifikát za to, že jeho občania časť komunálneho odpadu vytriedili a nebol uložený na skládke odpadov. Prispelo sa takto k...

V Pieninách sa opraví takmer 22 kilometrov ciest

Modernizácia ciest v správe Prešovského samosprávneho kraja v regióne pod Tatrami Od 12. mája 2020 sa začala už dlhšie plánovaná modernizácia cesty do Zamaguria v celkovej dĺžke 22 km. Už v roku 2018 bolo na to...

Poznáme víťazov  súťaže DOMA (NE) DOBROVOĽNE, NO TVORIVO

      Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá a mesto Spišská Belá vyhlásili počas karanténneho opatrenia, kedy sa deti vzdelávali v domácom prostredí, výtvarnú súťaž DOMA ne/DOBROVOĽNE, no TVORIVO. Do súťaže sa od 20. marca...

Upozornenie Slovenskej národnej galérie

Slovenská národná galéria Kaštieľ Strážky prostredníctvom mesta Spišská Belá informuje návštevníkov anglického parku o prebiehajúcich prácach v súvislosti s ošetrovaním drevín. V súčasnosti v parku prebieha bezpečnostný a zdravotný rez vybratých stromov. Upozorňujeme preto...

Oznámenia
X