Mesto Spišská Belá

Zmena dopravného značenia v okolí obchodného domu

Medzi obchodným domom a sídliskom Mierová prebiehali po výstavbe polyfunkčných dvojpodlažných objektov od septembra 2019 terénne úpravy ich okolia. Spevnené plochy realizovala spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. V súčasnosti sú už...

Mesto rozhodlo o znovuotvorení škôl od 1. júna

Mesto Spišská Belá dnes rozhodlo, že obe základné školy, vrátane školských klubov detí, materskej školy a oboch školských jedální vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 1. júna 2020 opätovne otvorí. Záujem o obnovenie vyučovania v...

Triedenie odpadu má skutočne zmysel

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., udelila aj v tomto roku mestu Spišská Belá certifikát za to, že jeho občania časť komunálneho odpadu vytriedili a nebol uložený na skládke odpadov. Prispelo sa takto k...

V Pieninách sa opraví takmer 22 kilometrov ciest

Modernizácia ciest v správe Prešovského samosprávneho kraja v regióne pod Tatrami Od 12. mája 2020 sa začala už dlhšie plánovaná modernizácia cesty do Zamaguria v celkovej dĺžke 22 km. Už v roku 2018 bolo na to...

Poznáme víťazov  súťaže DOMA (NE) DOBROVOĽNE, NO TVORIVO

      Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá a mesto Spišská Belá vyhlásili počas karanténneho opatrenia, kedy sa deti vzdelávali v domácom prostredí, výtvarnú súťaž DOMA ne/DOBROVOĽNE, no TVORIVO. Do súťaže sa od 20. marca...

Upozornenie Slovenskej národnej galérie

Slovenská národná galéria Kaštieľ Strážky prostredníctvom mesta Spišská Belá informuje návštevníkov anglického parku o prebiehajúcich prácach v súvislosti s ošetrovaním drevín. V súčasnosti v parku prebieha bezpečnostný a zdravotný rez vybratých stromov. Upozorňujeme preto...

Revitalizácia Ulice Ladislava Novomeského

Mesto Spišská Belá začalo prostredníctvom spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., so stavebnými prácami na Ulici Ladislava Novomeského. Cieľom je rekonštruovať, revitalizovať a modernizovať miestne komunikácie v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou...

Dezinsekcia a opätovná deratizácia

Mesto Spišská Belá zabezpečilo dňa 13. mája 2020 pravidelne realizovanú dezinsekciu Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút. Kolovú stavbu, ktorá tu bola postavená ako kópia obydlia pravekého človeka v roku 2012 spolu s infopanelmi a drevenými...

Kaštieľ Strážky ,,v kocke”

Školy zostávajú aj naďalej zatvorené a mnohí rodičia, ktorí sú doma na home office alebo chodia do práce, už naliehavo vnímajú záťaž. Vyčerpávajú sa im tvorivé nápady na zmysluplné trávenie času. Je preto chvályhodné,...

Ďakujeme za spoluprácu počas  koronakrízy

Od polovice marca až po tieto dni prežívame situácie, s ktorými sme doteraz nemali žiadne skúsenosti. Každý v tomto meste (na Slovensku i po celom svete) je konfrontovaný s novou realitou. Učíme sa rešpektovať...

Poteš svojho seniora

Neformálna skupinka Hernička a Občianske združenia Trochu inak v spolupráci s mestom Spišská Belá pozývajú záujemcov zapojiť sa do výzvy POTEŠ SVOJHO SENIORA. Situácia, v ktorej sme sa v rámci koronakrízy ocitli, sa dotýka vo väčšej či menšej...