Mesto Spišská Belá

Jubilejný 20. ročník Bela Mix Volley Cup-u 2018

V dňoch 14. – 15. júla 2018 sa v parku kaštieľa v Strážkach uskutočnil už 20. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev BELÁ MIX VOLLEY CUP, konaného pod záštitou Mesta Spišská Belá. Turnaja sa zúčastnilo 19...

Poďakovanie za kňazskú službu Mikuláša Chanátha

Gréckokatolícky kňaz a správca farnosti Ihľany, pod ktorú patrí aj filiálka Spišská Belá, mení miesto svojho ďalšieho kňazského pôsobenia po 7 rokoch kňazskej služby v Ihľanoch a v Spišskej Belej (2011-2018). S veriacimi v Spišskej Belej sa rozlúčil na...

Práce na novej železničnej zastávke pokračujú

Od začiatku júna Železnice SR realizujú premiestnenie železničnej zastávky v Strážkach. Nová zastávka sa dostane bližšie k železnému mostu, cestujúci ju budú mať bližšie (skráti sa vzdialenosť k zastávke) a najmä bude na rovnej časti železničnej trate, nakoľko...

Detské ihrisko v Strážkach je práve vo výstavbe

Mesto Spišská Belá v súčasnosti realizuje výstavbu plánovaného detského ihriska v mestskej časti Strážky. Výstavba ihriska sa realizuje v rámci pripravovanej občianskej vybavenosti v Strážkach medzi kaštieľom, riekou Poprad, novovybudovanou cyklotrasou a potokom Čierna voda. V rámci tejto vybavenosti...

Komunálne voľby budú 10. novembra 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Kandidátnu listinu je potrebné podať osobne najneskôr 60 dní...

V sobotu 14. júla bude cyklotrasa dočasne uzavretá

CYKLOTRASA – UZAVRETÁ Mesto Spišská Belá oznamuje návštevníkom cyklotrasy Spišská Belá – Tatranská Kotlina, že z dôvodu konania pretekov Lendacký duatlon pre život a rodinu, bude dňa 14. júla (sobota), v čase od 13.00 do 18.00 hodiny...

5. ročník Tour de Kežmarok

Iltinerár 5. ročník cyklistických pretekov  O pohár primátora mesta Kežmarok konaného dňa 15.07.2018 Názov prílohy Odkaz Itinerár 2018 Stiahnuť PROPOZÍCIE Stiahnuť

V Prešovskom kraji štartuje hradný maratón

“Hradný maratón” na obnovovaných hradoch v Prešovskom kraji OZ Rákociho cesta opäť láka turistov na hrady v Prešovskom kraji. Počas leta a jesene môžu turisti zbierať súťažné pečiatky z návštevy ôsmich hradov aj napísať hradný cestopis. Obnovované hrady vzájomne spolupracujú pri...

Oznámenia
X