Mesto Spišská Belá

9. ročník Memoriálu Ľubomíra Mačugu

Futbalový turnaj žiakov U15 a U13. V sobotu 17.3.2018 napísal svoju už deviatu časť Memoriál Ľubomíra Mačugu, ktorý je už tradične vyvrcholením zimnej prípravy. Turnaj je spomienkou na bývalého dlhoročného trénera mládeže. Po minulom...

Znovuzavedenie vrecového zberu triedeného odpadu

Mesto Spišská Belá zavádza od 1. apríla 2018 tzv. vrecový zber triedeného odpadu na území mesta. Dôvodom opätovného zavedenia tohto spôsobu zberu triedeného dopadu je fakt, že mestu a zberovej spoločnosti Mestský podnik Spišská...

Dopravná obytná zóna už aj v IBV S. Webera

Na základe podnetov obyvateľov z Weberovej, Kaltsteinovej, Vojtasovej a Greisigerovej ulice bola schválená dopravná obytná zóna. Rozhodlo o tom mesto ako správca týchto miestnych ciest na základe súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku. Príslušná projektová dokumentácia...

Svetový deň vody 2018: Príroda pre vodu

Cieľom Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zdôrazňuje  najmä dôležitosť zabezpečenia dostatku...

„Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš…“

„Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš…“ V piatok 16. marca sa v kinosále mestského úradu zišli žiaci základných škôl nášho mesta a školského obvodu, aby prezentovali svoje schopnosti v prednese poézie a prózy. Spolu...

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 14. marca 2018 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo...

Belianski hokejbalisti vládnu aj v kategórii U14

Hokejbalisti z MŠK Slavoj Spišská Belá aktuálne dominujú hokejbalovej extralige aj v kategórii U14. Po víťazstve na 5. turnaji, ktorý sa konal 18. marca 2018 v Spišskej Belej sú na čele rebríčka! Miroslav Burdíček,...

Jarné upratovanie 05.04., 06.-07.04.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 05.04.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Život v ZOS nie je stereotypný a jednotvárny

Skrátená výročná správa z činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) v Strážkach za rok 2017 Zariadenie opatrovateľskej služby je v zriaďovaterskej pôsobnosti Mesta Spišská Belá s kapacitou 10 miest od roku 2003. Zariadenie je samostatnou...

Počet priestupkov v Spišskej Belej sa v roku 2017 znížil

Skrátená správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017 Mestská polícia v Spišskej Belej v hodnotenom období plnila úlohu poriadkového útvaru pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany majetku mesta a...

Oznámenia
X