Mesto Spišská Belá

Vyžrebovanie výhercov súťaže Žihadielko

Do súťaže o Žihadielko sa zapojilo mnoho súťažiacich, ktorí chceli získať pre mesto vytúžené ihrisko. Hoci sa nám to nepodarilo, mesto sa rozhodlo aj napriek tomu oceniť snahu “včeličiek”, ktoré usilovne bojovali. Ceny a...

Informácie k celoplošnému testovaniu na Covid-19

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú...

Stredoeurópsky deň stromov

Tradícia Dňa stromov vznikla v roku 1872 na podnet Juliusa Sterlinga Mortona v americkom štáte Nebraska, ktorý bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje klímu ako aj pôdne vlastnosti. Postupne sa myšlienka...

Pozvanie na zasadnutie MsZ Spišská Belá, ktoré bude dňa 22.10.2020

Jozef Kuna,  primátor mesta Spišská Belá zvoláva zasadnutie MsZ,   ktoré  sa  uskutoční  22. októbra 2020 (štvrtok) o 1600 hodine  v kinosále mesta  Spišská Belá, s týmto programom: 1./  16.00  Otvorenie zasadnutia 2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa...

Obmedzenie kapacity Domu nádeje (smútku) od 15. 10. 2020

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 je výkon pohrebných obradov (cirkevných i civilných) povolený len pri dodržaní podmienky maximálnej koncentrácie jedna osoba na...

Povinné prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/8323/2020 z 14. októbra 2020 platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nosa a úst) – napr. rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, pri...

Poďakovanie klientov ZOS

Touto cestou chceme úprimne vyjadriť jedno obrovské ,,ĎAKUJEME“. Ďakujeme neformálnej skupinke OZ Hernička, a ostatným členom a dobrovoľníkom zainteresovaných subjektov, ktorí tvoria mladé rodinky z nášho mesta, ktoré prišli s jednou skvelou a úžasnou...

Prerušenie činnosti Centra voľného času Spišská Belá

Dňom 12.10.2020 Mesto Spišská Belá v zmysle Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020 prerušuje činnosť  Centra voľného času Spišská Belá do odvolania. https://www.minedu.sk/data/att/17548.pdf Názov prílohy Odkaz CVČ Stiahnuť

Mestský úrad od 13. 10. 2020 zatvorený

Oznamujeme občanom, že od 13. 10. 2020 od 7:30 až do odvolania bude na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020 o zákaze zhromažďovania v rámci vyhláseného núdzového stavu fungovať Mestský úrad...

Prebehnú kontroly registrácie chovov ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR usmernila regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) s terminovanými úlohami, ktoré je v súvislosti s Africkým morom ošípaných a registráciou domácich chovov potrebné realizovať. Na základe toho bola...

Víťazný projekt – Do formy na čerstvom vzduchu

Počas septembra 2020 mali obyvatelia mesta možnosť hlasovať v predajni COOP Jednota v Spišskej Belej za jeden z troch projektov predložených v rámci výzvy Nadácia COOP Jednota. 4. ročník Programu na podporu lokálnych komunít...

Nové letecké zábery mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá v spolupráci so spoločnosťou CBS spol, s.r.o., pripravilo v roku 2020 opäť letecké fotenie nášho mesta a jeho okolia. Nové aktuálne letecké zábery z mesta Spišská Belá nájdete v priloženej galérii.

Mestská polícia zameraná na odpady

Príslušníci Mestskej polície v Spišskej Belej v priebehu uplynulého pol roka vykonávali intenzívne monitorovanie stojísk kontajnerov na odpad, nakoľko tu dochádza k častému porušovaniu platnej legislatívy. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s odpadmi...

Jesenná deratizácia sídlisk

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio dňa 06. októbra 2020 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Družstevná a Mierová. Regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou bola vykonaná aj pri bytových domoch...

OZNAM CVČ: Stretnutie rodičov 12.10.2020

OZNAM CENTRA VOĽNÉHO ČASU: STRETNUTIE RODIČOV 12.10.2020 O 16:00 HOD. V BÝVALOM KINE MESTA. Nakoľko sa na stretnutí rodičov nezúčastnila nadpolovičná väčšina, opätovne zvolávame stretnutie rodičov za účelom volieb do Rady školy. Dôrazne prosíme...

Oznámenia
X