Mesto Spišská Belá

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 12.10.2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 12.10.2018 sa venovalo najmä nasledovným témam:   Komunálne voľby 2018 MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o  stave prípravy volieb do orgánov samosprávy mesta Spišská Belá, ktoré...

Nový hasičský areál v mestskej časti Strážky

Mesto Spišská Belá v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z DHZ Spišská Belá a za pomoci aj členom nového Streleckého spolku v Strážkach zmodernizovali areál futbalového ihriska v Strážkach a vytvorili z neho nový hasičský areál. Mesto prispelo finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta,...

O činnosti mestského mládežníckeho parlamentu v našom meste

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 11. októbra 2018 prerokovalo informáciu o činnosti mestského mládežníckeho parlamentu v Spišskej Belej. Na základe zmluvy o spolupráci medzi mestom a týmto parlamentom budú členovia toho parlamentu pravidelne informovať...

EZUS TATRY získal celoeurópske ocenenie Výboru regiónov

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY so sídlom v Nowom Targu získalo európske ocenenie EGTC „Building Europe across borders”, ktorú udeľuje Výbor región pri Európskej komisi v Bruseli pre najlepšie fungujúce európske zoskupenia územnej spolupráce (EZUS...

Mesto realizuje nových chodník na Hviezdoslavovej ulici

Mesto pokračuje v plánovanej postupnej rekonštrukcii chodníkov a v súčasnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. realizuje stavebné práce na novom chodníku na Hviezdoslavovej ulici (v dolnej časti). V mieste pôvodného chodníka bol minulý rok vybudovaný nový verejný vodovod, nová...

Športové preteky “Deň na kolesách” na novom Bikeparku

Dňa 12.10.2018 sa v Spišskej Belej v areáli Bike parku s pumptrackovou dráhou pri Belianskom  rybníku  uskutočnilo športové podujatie „DEŇ NA KOLESÁCH“. Amatérske preteky na pumptrackovej dráhe o získanie titulu „Šampión v pumpovaní“ sa uskutočnili v rámci mikroprojektu:...

Zamatová kvapka krvi

Mesto Spišská Belá organizuje pravidelne v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi, ktoré sú známe aj pod názvami Valentínska kvapka krvi vo februári a Primátorska kvapky krvi v júni. Vďaka...

Beliansky turistický pochod 2018.

„Aký krásny deň, nejdeme niekam na túru?“ Takto určite začínala sobota 13. októbra v mnohých domácnostiach, nielen v Spišskej Belej. Beľania však mali o rozhodnutie kam ísť postarané. Mesto Spišská Belá i tento rok...

Mobilný zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov – už zajtra!

V našom meste prebehne počas štvrtka 11.10.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky,...

Stále môžete nominovať NAJ dobrovoľníka alebo spolok zo Spišskej Belej

Oceňovanie dobrovoľníkov Mesta Spišská Belá – PREDĹŽENIE NOMINÁCIE a POZVÁNKA na slávnostné oceňovanie Mesto Spišská Belá v spolupráci s mládežníckym parlamentom sa rozhodla predĺžiť obdobie nominácie dobrovoľníkov – a to do 16. novembra 2018, a rozšíriť nomináciu aj o možnosť nominovať...

Strelecký klub Strážky – podporte ho !

  STRELECKÝ KLUB STRÁŽKY so sídlom Ladislava Medňanského 1067/40,059 01 Spišská Belá, IČO: 51472503, e-mail: skstrazky@gmail.com tel: +421 950 865 082 www.skstrazky.sk Prosba o finančný príspevok na vzduchové pušky a vybavenie prenosnej strelnice. Strelecký...

Dotácia na kamerový systém vo výške 10 tis. EUR

Mestu Spišská Belá bude poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na projekt „Mestský kamerový systém v Spišskej Belej“, v rámci ktorého je naplánované obstarať 3 špeciálne kamery s funkciou čítania evidenčných čísel vozidiel. Tieto kamery...

Oznámenia
X