Mesto Spišská Belá

Zo zasadnutia júnového Zastupiteľstva PSK

Jeden z bodov rokovania poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na zasadnutí dňa 22. júna 2020 pozostával z rozhodovania o udeľovaní dotácií z rozpočtu PSK v rámci Výzvy Mikroprogram PSK 2020. Finančnú podporu celkovo...

Otvorenie mestskej knižnice

Mestská knižnica bude od 1.júla otvorená v pôvodnom výpožičnom čase : Pondelok ,utorok, štvrtok, piatok od 10.00 – 17.00 hod. Obnovuje sa prevádzka verejného internetu. Múzeum Dr. Greisigera bude otvorené v pôvodnom návštevnom čase. Výpožičná...

Otvorenie Denného centra Spišská Belá – Strážky

Srdečne pozývame všetkých obyvateľov mesta Spišská Belá a najmä mestskej časti Strážky na otvorenie nového Denného centra Spišská Belá – Strážky v stredu 1. júla od 11:00 hod. Vzhľadom na aktuálne nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej...

Tvorivý workshop – SYMBOLY V UMENÍ

Slovenská národná galéria, Kaštieľ Strážky, pripravila program štvrtkových workshopov, ktoré sa budú konať v mesiaci júl 2020. Prvý zo série tvorivých workshopov nesie názov Symboly v umení. Pre symboly je typické, že obsahujú určité...

LEGENDARIUM 2020

Užite si leto plné dobrodružstiev, zábavy, poznania a objavovania s legendami a mapou pokladov. Súťaž LEGENDARIUM je tu po piaty raz! V tomto roku trvá od 20. júna 2020 do 19. septembra 2020. Ako LEGENDARIUM funguje? Na záujemcov o cestovanie...

Zabojujme spolu o Čerstvé hlavičky

Všeobecne sa vie, že aj vďaka čerstvému ovociu a zelenine sme zdravší a s vyváženou stravou aj šťastnejší.  V ZŠ J. M. Petzvala v našom meste sa snažíme o prirodzený prísun vitamínov pre svojich...

Dotazník o dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom kraji bol vytvorený anonymný dotazník zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy. Odpovede budú spracované a vyhodnotené v spolupráci...

Oznámenie o výluke vlakov

Dňa 15. júna v čase od 715 do 1150 hod. budú Železnice Slovenskej republiky konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy medzi stanicami Studený potok – Kežmarok Z  tohto...

Oznam Centra voľného času

Riaditeľstvo Centra voľného času v Spišskej Belej po dohode so zriaďovateľom – mestom Spišská Belá oznamuje rodičom, členom a zamestnancom, že od 10. júna 2020 sa záujmová činnosť z technických a prevádzkových dôvodov neobnoví.

Moderné vzdelávanie podporené Európskym zborom solidarity

Projekt moderné vzdelávanie sa zameriaval na inovatívne a nové formy vzdelávania. Hlavnými aktivitami projektu, ktoré realizovala neformálna skupina mladých pod záštitou Expression, o.z. , v spolupráci s pracovníkom s mládežou mesta Spišská Belá, bolo...