Aktuality
Počet zobrazení 5K

Spišská Belá sa rozrastá každým rokom

Mestské štatistické údaje o počte obyvateľstva z posledných rokov hovoria jasnou rečou – Spišská Belá je dobré miesto pre život. Za uplynulých desať rokov zaznamenávame každoročne stúpajúcu tendenciu v počte obyvateľstva. Kým v roku 2006 bolo (k 31. 12. 2006) v Spišskej Belej prihlásených na trvalý pobyt 6 201 obyvateľov, v roku 2016 (k 31. 12. 2016) to bolo 6 581 obyvateľov.

Ako vyzeral rok 2016 z pohľadu obyvateľstva v číslach?
Z celkového počtu 6 581 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v Spišskej Belej k 31. 12. 2016, to bolo 3 254 mužov a 3 327 žien. Z hľadiska vekového rozlíšenia to bolo 1 145 osôb v predproduktívnom veku (0-14 rokov), 4 446 osôb v produktívnom veku (15-61 rokov) a 990 osôb v poproduktívnom veku (62+ rokov). V roku 2016 sa narodilo 89 detí.

Mesto sa tomuto faktu kontinuálne prispôsobuje
Samospráva mesta Spišská Belá na tento rast obyvateľstva rovnako pohotovo reaguje a pozitívne výsledky sú viditeľné na rôznych úsekoch. Progresívna výstavba v réžii mesta ponúkla za posledných 10 rokov 141 nových bytov (z toho 16 v Strážkach). Pre zaujímavosť, od roku 2006 pribudlo v meste aj 106 novopostavených rodinných domov a pre tieto potreby vzniklo v meste 9 nových ulíc. V meste rovnako pribudlo niekoľko desiatok nových parkovacích miest. Na personálnom úseku vytvorilo mesto od roku 2006 niekoľko pracovných miest. Kým ku koncu roka 2006 to bolo 71 nastálo zamestnaných osôb, v roku 2016 to bolo 90 osôb. Cez rôzne nástroje štátu (úrad práce) na podporu zamestnanosti za posledné roky mesto zamestnáva každoročne približne 70 ľudí na rôznych pozíciách. V závislosti od aktuálnej potreby zamestnáva mesto určitý počet ľudí aj tzv. na dohodu. Nezaostáva ani úsek kultúry a v meste organizujeme počas roka až 70 pravidelných (+ mnoho nepravidelných) akcií kultúrneho a športového charakteru, ktoré môžu navštíviť obyvatelia mesta zadarmo (prípadne sa ich aktívne zúčastniť – športové turnaje, talentové súťaže a pod.). V meste pribudli aj miesta, kde môžu obyvatelia tráviť svoj voľný čas – Belianska cyklotrasa, futbalový štadión, multifunkčné ihriská, či detské ihriská.

Spišská Belá pred 100 rokmi
Ak by sme nahliadli do Spišskej Belej do doby spred približne 100 rokov, ocitli by sme sa v úplne inej scenérii. Samozrejme, naše mestské dominanty ako kostoly, či meštianske domy by nám prezradili, že sa nachádzame v malebnej Spišskej Belej. Ulice nášho mestečka by obývalo 3 385 obyvateľov. Zo záznamov mestskej kroniky sa dozvedáme, že sa u nás nachádzalo 496 obývaných domov. Lesk slávy a dobrého mena aj v zahraničí nám zabezpečovali dnes už zaniknuté miestne firmy ako tabaková továreň, najväčší drevospracujúci podnik na východnom Slovensku J. Ph. Glesinger, Likérka S. Kleinberger & syn, či pivovar Júliusa Reicha. Svoje zastúpenie mali v meste aj dnes už takmer zaniknuté remeslá ako kováči, garbiari, kožušníci, kolári, fiakristi, pôsobili u nás i povrazník, hrnčiar, povozník, remenár a výrobca mlynských kameňov. Túto zaujímavú etapu našich miestnych dejín vám už onedlho predstavíme v pripravovanom projekte, ktorý bude mapovať detailnejšie spišskobelianske cechy, remeslá, či priemysel.

Najnovšie články