Kategória: Aktuality

Úspešný začiatok roka pre PretekaRYS

Sezóna behov sa pomaly rozbieha, ale zima praje hlavne zimným športom. Skialpinisti z Občianskeho združenia PretekaRYS – Ján Matava ml. a Kristína Jankurová sa 1. februára 2020 zúčastnili na skialp pretekoch Vertical s prevýšením 490 m. Štartovalo sa...

Skolaudovali sme Denné centrum

Výstavba Denného centra v Strážkach je dokončená a vo februári 2020 bol tento objekt uvedený do užívania. Denné centrum sa nachádza v lokalite pri vodnom toku Čierna voda v blízkosti parku Kaštieľa Strážky. Tento...

Začína sa výstavba Komunitného centra

Poslanci mestského zastupiteľstva v máji 2018 schválili zámer výstavby Komunitného centra v Spišskej Belej. Samospráva preto pripravila a podala projekt spolu so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie v rámci...

Mestská knižnica v roku 2019

Mestská knižnica v Spišskej Belej poskytovala svojim čitateľom v roku 2019 okrem primárnej funkcie aj prístup na internet, sprostredkovanie literatúry medziknižničnou výpožičnou službou, zabezpečovala informovanie návštevníkov a organizovala zaujímavé akcie zamerané na propagáciu čítania....

Čo by sme mali vedieť o výpadkoch elektriny

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s., má ambíciu zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú distribúciu elektriny. Napriek tomu sa však stáva, že dôjde k poruchám či mimoriadnym situáciám, ktorým sa nedá zabrániť. Typy udalostí, ktoré...

Valentínska kvapka krvi

  Mesto Spišská Belá pravidelne organizuje v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi pod názvom Valentínska kvapka krvi. A veľmi nás teší, že táto akcia sa v posledných ročníkoch stretáva...

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna,  primátor mesta Spišská Belá zvoláva zasadnutie MsZ,   ktoré  sa  uskutoční  20. februára 2020 (štvrtok) o 1600 hodine  v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:   1./  16.00  Otvorenie zasadnutia 2./  16.05  Voľba...

Najúspešnejší športovci Prešovského samosprávneho kraja 2019

Dňa 12. februára 2020 Prešovský samosprávny kraj po 17-ty krát oceňoval najúspešnejších športovcov kraja. Odborná komisia na základe výsledkov za rok 2019 určila aj najúspešnejšie športové kolektívy či najúspešnejších športovcov stredných škôl. Laická verejnosť...

Miss Bábika

13. februára 2020 sa v kinosále MsÚ uskutočnila detská súťaž v speve uspávanky a ľudovej piesne „MISS BÁBIKA“, ktorú pripravilo Mesto Spišská Belá. Účelom tejto súťaže je udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru...

Dobudujeme cyklistickú infraštruktúru

Mesto Spišská Belá podalo v máji 2019 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu, Program cezhraničnej spolupráce...

Európsky deň čísla 112

Európa si dnes po 11-krát symbolicky pripomína číslo tiesňové volania. Európska komisia spolu s Európskym parlamentom a Radou Európskej únie v roku 2009 v Bruseli vyhlásila 11. február za Európsky deň čísla 112. Chceli...

Mobilná aplikácia SoundWalk Strážky

Jedinečný projekt vo forme mobilnej aplikácie SoundWalk Strážky približuje atraktívnou a modernou formou históriu renesančnej pamiatky Kaštieľa Strážky. V audiopríbehoch, ktoré rozširujú lektorský výklad, ožívajú postavy významných obyvateľov kaštieľa a realita sa prelína s...

Oznámenia
X