Kategória: Aktuality

Úprava hniezda bociana bieleho na ul. Kpt. Nálepku

Bocian biely (Ciconia ciconia) je jeden z najznámejších vtáčích druhov a to predovšetkým preto, že tento veľký vták patriaci medzi brodivce, žije v blízkosti ľudí, v kultúrnych regiónoch. Prechod z prírodného prostredia medzi ľudí...

Návrh štúdie na úpravu parku M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá v súlade so schváleným zámerom znovuobnovenia sochy Milana Rastislava Štefánika dalo vypracovať pracovný návrh projektovej štúdie na stavebnú úpravu parku pri evanjelickom kostole, v ktorom bude osadená nová socha M. R. Štefánika. Štúdia...

Vytvor oficiálnu znelku mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá vyzýva všetkých, ktorí majú chuť, možnosť a hudobný sluch, aby sa zapojili do súťaže „Vytvor oficiálnu znelku mesta Spišská Belá.” Podmienky súťaže: Termín realizácie: do 15. mája 2018 Dĺžka znelky: min....

Spišskobelianski poľovníci po roku opätovne bilancovali

V sobotu 3. marca 2018 sa uskutočnila Výročná členská schôdza Mestského poľovníckeho spolku Poľana Spišská Belá (ďalej len „MPS“) v Motoreste Goral za účasti 38 zo 43 členov spolku. Rokovanie otvoril a viedol predsedu združenia Peter Firek....