Kategória: Aktuality

Koncert pre Vlaďku

Pevne veríme, že srdce nastavené pre potreby tých, ktorí zažívajú ťažšie životné obdobie, nám aj po Vianociach zostalo. Preto vás chceme informovať o výzve a pripravovanom koncerte, ktorý chystajú s dobrým úmyslom organizátori z ...

Čo ukrýva kostolná veža na našom námestí?

Spišskobeliansku vežu rímsko-katolíckeho Kostola svätého Antona v Spišskej Belej si všimli redaktori spoločenského týždenníka s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorí pripravujú cyklus o zaujímavostiach spišských zvoníc. Ich pozornosti neunikla ani veža kostola na spišskobelianskom námestí a my sme radi,...

10. ročník tenisového turnaja ED CUP 2019

Po úspešnom tenisovom turnaji v dvojhre mužov Memoriál Jána Gallika ml. sa o týždeň neskôr uskutočnil v spolupráci s Mestom Spišská Belá aj tenisový turnaj v mužskej štvorhre pod názvom ED CUP 2019. Pri príležitosti  10....

Ako je to s medializovanými obedmi akože zadarmo

Prvým januárom 2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom detí a žiakov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá rieši poskytovanie dotácií...

Znelka mesta Spišská Belá

Hudba nás zbližuje, vie potešiť, povzbudiť, dodať udalosti slávnostný charakter. Každá krajina sa dá identifikovať na základe štátnej hymny. Mnohé podujatia a relácie majú svoje neodmysliteľné znelky, prečo by teda tú svoju nemohlo mať...

Zimná údržba ciest a chodníkov

Mesto Spišská Belá dostáva v tomto období podnety a sťažnosti na zimnú údržbu ciest, chodníkov a parkovísk. Zimná údržba a jej samotný výkon sú zabezpečované v zmysle zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon). Mesto pri...

Valentínska kvapka krvi

Mesto Spišská Belá pravidelne organizuje v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi pod názvom Valentínska  kvapka krvi. Tento rok sa odber krvi  uskutoční v nedeľu 17. februára 2019  v priestoroch mestského úradu...

Výročia v roku 2019 v našom meste

175 rokov od narodenia Augusta Kaltsteina (10.12.1844-24.8.1921), významného rodáka, ktorý sa venoval speleologickému výskumu a dal vysekať vchod do Belianskej jaskyne, uplynie v decembri tohto roka. August Kaltstein sa aktivizoval aj v oblasti cestovného ruchu, keď...

Burza hračiek pomohla

Dokázať vzdať sa svojho vlastníctva v prospech iných, ktorí to potrebujú viac ako my, je úloha ťažko zvládnuteľná pre mnohých dospelých, nieto pre deti. O to silnejšiu hodnotu má rozhodnutie žiakov našej ZŠ M. R. Štefánika,...