Kategória: Aktuality

V knižnici pribudlo 179 nových kníh

Žiadosť nášho mesta o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2019 v minulom kalendárnom roku podporil Fond na podporu umenia. Zareagovali sme na výzvu č. 8/2019,...

Denníky a listy – cesta k duši L. Mednyánszkeho

Celý minulý rok  sme si rôznymi podujatiami v našom meste pripomínali osobnosť L. Mednyánszkeho, keďže  práve v roku 2019 uplynulo 100 rokov od jeho úmrtia. Jeho maliarske majstrovstvo nepochybne patrí ku klenotom európskeho výtvarníctva prelomu 19....

Fotosúťaž manželských príbehov

V dňoch 10. – 16. februára 2020 sa bude na Slovensku konať jubilejný 10-ty ročník celosvetovej kampane na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva. Jeho cieľom je dať manželom cez rôznorodé podujatia príležitosť posilniť svoj manželský vzťah a povzbudiť ich,...

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja

O víťazoch šiesteho ročníka ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019 je rozhodnuté. Nominácie osobností, produktov, zariadení, zamestnancov a remeselníkov, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v našom kraji, mala možnosť podávať...

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko je spustené

Obyvatelia 93 prihlásených miest a obcí dnes začali hlasovať za posledných 10 ihrísk Žihadielok na stránke www.zihadielko.sk. Postupne už pribúdajú aj body pre Spišskú Belú. Aktuálne výsledky hlasovania môžete sledovať tu. Každý registrovaný účastník...

Obnova historických budov v meste

Mesto Spišská Belá priebežne renovuje historické budovy vo svojom vlastníctve. V minulom roku sa samospráve podarilo získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 30 000 eur na projekt Obnova fasády meštianskeho domu na...

V prístavbe škôlky pokračujeme po zime

Koncom septembra 2019 začali stavebné práce v súvislosti s realizáciou projektu Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej, na ktorý mesto Spišská Belá získalo nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ (IROP). V priebehu...

Zmena vo vývoze zmesového komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že zberová spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., upravila zaužívaný harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu podľa jednotlivých ulíc. Žiadame preto obyvateľov, aby si nádoby na zmesový komunálny odpad vykladali pred...

Od 13. januára hlasujeme za ihrisko Žihadielko

Ako sme už informovali, naše mesto sa rozhodlo využiť poslednú možnosť registrovať sa do projektu Žihadielko 2020. Do posledného ročníka súťaže o ihrisko pre deti od 2 do 12 rokov sa mohli zapojiť všetky...

Aktivity bobra vodného v našom okolí

Mesto Spišská Belá už niekoľko rokov eviduje existenciu chráneného živočícha bobra vodného (Castor fiber) v našom okolí. Tento najväčší európsky hlodavec sa vyznačuje tým, že dokáže veľmi výrazne meniť zaužívaný vodný režim v krajine,...

Žiaci nastupujú 8. januára opäť do školy

Vianočné prázdniny sa školákom zajtra – v stredu 8. januára 2020 skončia. Po sviatočných oddychových dňoch sa tak vrátia späť do školských lavíc, aby nabehli na školský rytmus. V najbližších dňoch ich čaká finiš...

Dočasné dopravné značenie

V súvislosti so zlým technickým stavom mosta cez rieku Poprad v Kežmarku bola 17.12.2019 vyhlásená mimoriadna situácia. Informovali sme o tom v článku: Obmedzenie dopravy v meste Kežmarok. Most ponad rieku Poprad na dôležitom...

Vitaj, nový rok 2020!

Záverečné hodiny roka a chystanie na prvé minúty toho nového, bývajú v každej rodine sprevádzané náležitými prípravami. Nebolo to inak ani na úrovni našej samosprávy. Zamestnanci mesta od predpoludnia Silvestra 2019 hotovali námestie na...

Finále roka 2019 pod taktovkou humoru

Vianočné obdobie je aj časom, keď sa nám žiada stretávať sa s rodinou, priateľmi či mať viac kultúrnych zážitkov.  Práve s touto motiváciou pre všetkých priaznivcov súťaženia občianske združenie KOBALT  pripravilo aj v sviatočnom...

Oznámenia
X