Kategória: Aktuality

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti v karanténe

Deti materských škôl a žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá od pondelka 16. marca 2020 kvôli opatreniam prevencie šírenia COVID-19 nechodia do škôl a školských zariadení.  Sú doma a rodičia sa...

Sumár doterajších opatrení mesta Spišská Belá

Samospráva nášho mesta vás priebežne informuje o aktuálnych krokoch, ktoré realizuje v rámci opatrení na zabránenie šírenia pandémie spôsobenej novým vírusom COVID-19. Na mestskom webe, ale aj na oficiálnom profile mesta na Facebooku, na výveskách...

Systém monitorovania osamelých seniorov

Mesto Spišská Belá v týchto dňoch opakovane ponúka pomoc osamelým, slabým spoluobčanom a seniorom nad 65 rokov, ktorí nemajú v blízkom okolí nikoho, kto by im v období všeobecnej karantény pred COVID-om-19 pomohol. Pomocnú...

Činnosť preneseného výkonu štátnej správy

Mesto Spišská Belá zabezpečuje okrem kompetencií samosprávy, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, aj prenesený výkon štátnej správy. Ten spočíva vo vykonávaní kompetencií štátu, prenesených na samosprávu, ktorá je bližšie k občanovi. Výkon kompetencií...

Žiadosť o spoluprácu

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom dobrovoľníkov šitie ochranných rúšok pre našich občanov. Nakoľko sa v súčasnosti na ušitie rúšok spotreboval všetok vhodný materiál a predajcovia nedokážu ďalší materiál vzhľadom na prijaté opatrenia  zabezpečiť, mesto...

Oznam o činnosti vodárenských spoločností

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., oznamujú, že vzhľadom na prijaté epidemiologické usmernenia SR, budú až do odvolania pracovať v uzavretom režime. Vstup cudzích osôb do všetkých priestorov...

Dobrovoľní hasiči zo Spišskej Belej zasahovali

V utorok 17. marca aj napriek mimoriadnej situácii na Slovensku v dôsledku prevencie šírenia koronavírusu, museli členovia DHZ zasahovať v teréne. Už na poludnie o 12 :30 hasili požiar trávy a lesného porastu na...

Režim fungovania ambulancií v meste

Od pondelka 16. marca 2020 až do odvolania  sa na základe odporúčania Komory zubných lekárov SR v ambulanciách v Spišskej Belej ošetrujú len akútni pacienti. Pacient zároveň nesmie mať cestovateľskú anamnézu, čo znamená, že...

Mesto začalo s distribúciou rúšok pre občanov

Mesto Spišská Belá dnes začalo s distribúciou ochranných rúšok na tvár. Primárne sú rúška určené pre kategóriu spoluobčanov, ktorá je z hľadiska preventívnych opatrení pred šíriacou sa epidémiou spôsobovanou koronavírusom najzraniteľnejšia – pre seniorov....

Nosiť rúško nie je hanba!

Chrániť seba i ľudí okolo nás je v týchto dňoch povinnosť a zodpovednosť každého z nás. Zostať  ZDRAVÝ je aj v Spišskej Belej univerzálnym prianím všetkých Beľanov bez ohľadu na vek! Zdravý organizmus mladých...

Pomoc osamelým seniorom

Mesto Spišská Belá vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID-19 vyzýva k zvýšeniu citlivosti obyvateľov mesta a v prípade, že vedia o niekom, kto je slabý, imobilný,...

Dobrovoľníci v meste šijú ochranné rúška

Vzhľadom na to, že v distribúcii  je nedostatok ochranných rúšok na zabránenie šíreniu koronavírusu, samospráva nášho mesta ich šitie zabezpečila priamo v našom meste. Mestu Spišská Belá sa v nedeľu 15. marca 2020 z veľkoskladu vo...