Kategória: Aktuality

Obnova historických budov v meste

Mesto Spišská Belá priebežne renovuje historické budovy vo svojom vlastníctve. V minulom roku sa samospráve podarilo získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 30 000 eur na projekt Obnova fasády meštianskeho domu na...

V prístavbe škôlky pokračujeme po zime

Koncom septembra 2019 začali stavebné práce v súvislosti s realizáciou projektu Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej, na ktorý mesto Spišská Belá získalo nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ (IROP). V priebehu...

Zmena vo vývoze zmesového komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že zberová spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., upravila zaužívaný harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu podľa jednotlivých ulíc. Žiadame preto obyvateľov, aby si nádoby na zmesový komunálny odpad vykladali pred...

Od 13. januára hlasujeme za ihrisko Žihadielko

Ako sme už informovali, naše mesto sa rozhodlo využiť poslednú možnosť registrovať sa do projektu Žihadielko 2020. Do posledného ročníka súťaže o ihrisko pre deti od 2 do 12 rokov sa mohli zapojiť všetky...

Aktivity bobra vodného v našom okolí

Mesto Spišská Belá už niekoľko rokov eviduje existenciu chráneného živočícha bobra vodného (Castor fiber) v našom okolí. Tento najväčší európsky hlodavec sa vyznačuje tým, že dokáže veľmi výrazne meniť zaužívaný vodný režim v krajine,...

Žiaci nastupujú 8. januára opäť do školy

Vianočné prázdniny sa školákom zajtra – v stredu 8. januára 2020 skončia. Po sviatočných oddychových dňoch sa tak vrátia späť do školských lavíc, aby nabehli na školský rytmus. V najbližších dňoch ich čaká finiš...

Dočasné dopravné značenie

V súvislosti so zlým technickým stavom mosta cez rieku Poprad v Kežmarku bola 17.12.2019 vyhlásená mimoriadna situácia. Informovali sme o tom v článku: Obmedzenie dopravy v meste Kežmarok. Most ponad rieku Poprad na dôležitom...

Vitaj, nový rok 2020!

Záverečné hodiny roka a chystanie na prvé minúty toho nového, bývajú v každej rodine sprevádzané náležitými prípravami. Nebolo to inak ani na úrovni našej samosprávy. Zamestnanci mesta od predpoludnia Silvestra 2019 hotovali námestie na...

Finále roka 2019 pod taktovkou humoru

Vianočné obdobie je aj časom, keď sa nám žiada stretávať sa s rodinou, priateľmi či mať viac kultúrnych zážitkov.  Práve s touto motiváciou pre všetkých priaznivcov súťaženia občianske združenie KOBALT  pripravilo aj v sviatočnom...

Vianočný futbalový turnaj 2019

26.decembra na 2. sviatok vianočný sa v Spišskej Belej začínajú boje obľúbeného halového futbalového turnaja o Pohár primátor mesta Spišská Belá. Vianočný futbalový turnaj otvoril príhovorom prezident MŠK Slavoj Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak....

POKOJNÉ VIANOCE

Hudba, tanec i spev sú na tomto svete na to, aby v nás otvárali dvere emócií. K predvianočnej atmosfére umenie aj city rozhodne patria. S touto motiváciou vstupovali návštevníci do mestskej kinosály na koncert,...

Domček vianočných želaní 2019

Vianoce sa blížia každým dňom stále viac a s tým narastá aj túžobné očakávanie našich najmenších. Dôvod ich radosti je jednoduchý – prekvapenie pod stromčekom! Umenie obdarovať a potešiť krehkú detskú dušičku môže byť zložitejšie ako by...

Odvoz zmesového komunálneho odpadu počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že počas vianočného týždňa od 23. decembra 2019 do 27. decembra 2019, prebehne zber zmesového komunálneho odpadu zberovou spoločnosťou Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., mimo zaužívaného časového harmonogramu. V pondelok...

Ceny PSK sú odovzdané

Prešovský samosprávny kraj 18. decembra 2019 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove šestnásty krát ocenil významné osobnosti a kolektívy regiónu. Ceny PSK sú najvyšším krajským ocenením. Návrhy na ocenenia predkladala verejnosť a o laureátoch...

Oznámenia
X