Kategória: Aktuality

Výsledky prezidentských volieb 2019 v Spišskej Belej

POČET A PODIEL PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE KANDIDÁTOV PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA Výsledky za obec Spišská Belá Výsledky prezidentských volieb v jednotlivých územných celkoch si môžete pozrieť na stránke: https://volbysr.sk/sk/data01.html

Hlavná križovatka v našom meste

Mesto Spišská Belá chce týmto požiadať vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde hlavnou križovatkou v našom meste, t. j. križovatkou ciest I/66 a I/77, nakoľko sú tu poškodené mobilné cestné ostrovčeky na vymedzenie jazdných...

Zasadalo Regionálne združenie miest a obcí pod Tatrami

Dňa 8. marca 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej. Tento „regionálny ZMOS“ pod Tatrami má 61 členov, pričom uvedeného zasadnutia sa zúčastnilo 43 členov....

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 13. marca 2019 prijala viceprimátorka mesta Spišská Belá Mgr. Marta Britaňáková v dopoludňajších hodinách jubilantov, ktorí sa v posledných troch mesiacoch dožili krásneho životného, či vysokého jubileá. V obradnej miestnosti Mestského úradu sa na túto počesť...

Festival Jeden svet v Spišskej Belej

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudskoprávnymi a globálnymi témami, či už v podobe sociálnych a environmentálnych otázok, ale prezentuje aj rôzne životné štýly....

Grant od Tesca získal aj projekt zo Spišskej Belej

Spoločnosť Tesco oslávilo svoju piatu a najúspešnejšiu edíciu programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tento grantový program počas doby svojho trvania zabezpečil finančnú pomoc na realizáciu 693 komunitných projektov. Zámerom projektov predkladaných neziskovými organizáciami je...

Zasaď si svoj strom v dňoch 10. a 11. mája 2019

Lesy poskytujú domov mnohým rastlinám a živočíchom, spevňujú pôdu, upravujú teplotu a vlhkosť okolitého prostredia, zachytávajú a akumulujú čistú vodu vodu, produkujú kyslík, filtrujú vzduch, pohlcujú prach a pod. Okrem toho sú tiež dôležité...

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného 28.2.2019

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí sa venovalo najmä nasledovným témam: Dotácie z rozpočtu mesta MsZ schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre Spišskú katolícku Charitu vo výške 2.000 EUR, zoznam...

Koncert v Spišskej Belej

Spišskú Belú v rámci hudobného turné Tour De Východ 2019 navštívili hudobné kapely Lunokhod z Košíc a Detox of a pony zo Starej Ľubovne. Mladí šikovní hudobníci tvoria originálnu hudbu, ktorá dokáže dodať energiu....

Jarné upratovanie 04.04., 05.-06.04.2019

V našom meste prebehne počas štvrtka 04.04.2019 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

“Do práce na bicykli 2019”

Stáva sa už tradíciou, že v máji sa koná celonárodná kampaň, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. Už po tretíkrát sa do...

Súťaž s názvom Zbieranie recyklovaných kefiek

Rôzne obchodné spoločnosti prijímajú v rámci svojej marketingovej stratégie aj kroky s pozitívnym environmentálnym dopadom. Vzhľadom na to, že takéto aktivity motivujú k želanej zmene správania sa – k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu,...

  Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…

Známa žartovná slovenská ľudová pieseň trochu poprehadzovala sled sviatkov – správne poradie: fašiangy, Veľká noc, Turíce – ale to zrejme preto, že sa spievala kedysi práve v čase fašiangových veselíc. Dni od Troch kráľov...

Oznámenia
X