Aktuality

Sviatok slovenských vierozvestcov

Jedným zo šiestich štátnych sviatkov na Slovensku je Sviatok svätého Cyrila a Metoda. Je ním 5. júl. Tento deň je zároveň…

Revitalizácia a modernizácia Tatranskej ulice

Dlho očakávaná revitalizácia miestnej komunikácie a spevnených plôch na Tatranskej ulici sa pomaly stáva realitou.  Spracovaná projektová dokumentácia rieši modernizáciu…

Dobudovaná Športová ulica

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., dobudovanie asfaltových a dláždených spevnených plôch na…

Dezinsekcia a opätovná deratizácia

Mesto Spišská Belá zabezpečilo dňa 24. júna 2022 pravidelne realizovanú dezinsekciu Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút. Kolovú stavbu, ktorá tu bola…