Mesto Spišská Belá

Prešovský kraj bude v lete prezentovaný ako kraj kultúrnych pamiatok 

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska PREŠOV – Počas letnej turistickej sezóny bude Prešovský kraj prezentovaný verejnosti ako Kraj kultúrnych pamiatok. Kampaň pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Cieľom je predstaviť bohatstvo kraja a podporiť...

Folklórny večer roztlieskal a rozospieval Spišskobeľanov

Najstarší hudobný nástroj na svete – ľudský hlas, zvuky huslí, cimbalu, akordeónu, basy a v uspávanke z Malého Šariša i  flauty ovládli  kinosálu Mestského úradu v Spišskej Belej v predvečer konca tohto školského roka. Všetok ľud dobrej vôle sa...

Mestské lesy Spišská Belá získajú z fondov EÚ sumu 773 tis. EUR

Projekt s názvom “Cesty k zdravým lesom” v cezhraničnom Karpatskom regióne Ukrajiny a Slovenska patrí medzi niekoľko veľkých infraštruktúrnych projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina (ENI 2014-2020), ktoré boli úspešné v procese hodnotenia podaných projektov. Jedným z partnerov...

Na návšteve v poľskom partnerskom meste Ožarow

Delegácia nášho mesta navštívila poľské partnerské mesto Ožarow, aby na pozvanie burmistrza Marcina Majchera sa zúčastnila Dní mesta Ožarow v dňoch 23. a 24. júna 2018. Už tradičné podujatie bolo obohatené aj oslavami 40. výročia založenia...

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 20. júna 2018 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo...

Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 28. júna

P O Z V A N I E   V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m     zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,   ktoré ...