Mesto Spišská Belá

Obmedzenie dopravy v meste Kežmarok

Slovenská správa ciest obmedzila dopravu v meste Kežmarok na ceste I/66 kvôli zlému stavebno-technickému stavu mosta M 5624 vedúceho cez rieku Poprad pri kruhovom objazde. Nosná konštrukcia mostného objektu v súčasnom stave spĺňa iba...

Posolstvo lásky z divadelných dosiek

Žiaci Základnej školy Milana Rastislava Štefánika pod vedením svojich pedagógov pripravili 17. decembra 2019 v kinosále mesta pre verejnosť veľmi pekný umelecký predvianočný večer. Plné hľadisko na úvod privítali žiaci II. B triedy, ktorým...

Vernisáž výstavy Choď a foť 2019

Dnes 17. decembra 2019 o 17.00 hodine sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutoční verejné podujatie Vernisáž fotografickej výstavy Choď a foť 2019. Na vernisáži sa zúčastnia aj autori fotografií a v priebehu...

Súťažíme o ihrisko Žihadielko

Mesto Spišská Belá sa rozhodlo využiť poslednú možnosť registrovať sa do projektu Žihadielko 2020. Do posledného ročníka súťaže o ihrisko sa mohli zapojiť všetky slovenské mestá v jedinej súťažnej kategórii. Desať posledných ihrísk Žihadielok...

Belianske Vianoce 2019

Tie pravé Vianoce sa začínajú 24. decembra, tie belianske však prišli o trochu skôr. 15. decembra sa zišlo mnoho ľudí dobrej vôle, ktorí nám vianočnú atmosféru priniesli na námestie pred Mestský úrad v Spišskej...

Trieďme odpad aj počas vianočných sviatkov

Vianoce majú rôzne prívlastky, avšak žiaľ čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Zamyslime sa nad tým, ako by sme mohli osobne prispieť k tomu, aby boli Vianoce menej...

Predvianočný Beliansky bazár oblečenia a doplnkov

Už po druhý krát občianske združenie Trochu inak v našom meste organizovalo SWAP alebo Beliansky bazár oblečenia a doplnkov, ktorému patrilo sobotné popoludnie 14. decembra 2019 vo veľkej zasadačke mestského úradu. Tento raz sa...

9. decembra rokovalo Zastupiteľstvo PSK

V pondelok 9. decembra 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Poslanci prerokovali viac ako 30 bodov programu. Hneď na úvod si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku obetí výbuchu v bytovom dome v Prešove. Zároveň poslanci schváli...

Meníme výšku miestneho poplatku za komunálny odpad

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku, ktorý je platný od začiatku roku 2019, má ľudí motivovať k tomu, aby odpad zodpovednejšie triedili a vytvárali menšie množstvá skládkovateľného odpadu. Motivácia štátu spočíva vo...

Slávnostné obrady prijatia jubilantov a novonarodených detí

Pri príležitosti životných jubileí občanov Mesta Spišská Belá, ktorí v tomto štvrťroku 2019 dovŕšili svoje okrúhle jubileum, sa dňa 11. decembra 2019 v obradnej miestnosti Mestského úradu v dopoludňajších hodinách uskutočnil slávnostný obrad prijatia...

Získali sme dotáciu na podporu rozvoja športu

V marci 2019 predložila samospráva mesta Úradu vlády Slovenskej republiky žiadosť o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Spišská Belá reagovala na výzvu podaním štyroch projektov v jednotlivých podprogramoch. Na...

Mestský úrad a mestská knižnica počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej bude počas sviatkov k dispozícií pre občanov nasledovne: 13.12. 2019 – (piatok) od 11.30 hod zatvorený 23.12.2019 – (pondelok) zatvorený 27. – 31.12 2019 – (...

Oznámenia
X