Podujatia v meste

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Takéto zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2022. Účelom zisťovania je…
Menu