Podujatia v meste

Beľan Beľanovi – Ľudia ľuďom

Žiaden človek sa neochudobňuje, keď je dobrý k druhým. Práve naopak – láska, ktorú darujeme ostatným sa nám niekoľkonásobne vráti a urobí…

Distribúcia vrecúšok na kuchynský odpad

Mesto Spišská Belá bude prostredníctvom dobrovoľníkov v priebehu mesiaca jún 2021 zabezpečovať distribúciu vrecúšok na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu…

Spišská Belá priateľská opeľovačom

Na niektorých trávnikoch v meste je možné vidieť nekosené miesta. Tieto ,,land-art“ prvky ukazujú možnosť inej údržby mestskej zelene tak,…

Les ukrytý v knihe

Národné lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci s partnerom Lesy SR, š. p., pripravili celoslovenskú kampaň zameranú na zvýšenie čitateľskej…
Menu