Podujatia v meste

Opäť skvelý úspech!

V sobotu 2.3.2024 sa naše sólo tanečnice  TATRA DANCE Tanečný klub Radky Britaňákovej zúčastnili ďalšej bodovacej súťaže o Pohár primátora Žiar…

Pozvanie na rokovanie MsZ

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o…