Podujatia v meste

Výtvarná poľsko-slovenská súťaž

Mesto Spišská Belá ako člen Združenia Euroregión Tatry, dáva do pozornosti výtvarnú súťaž Euroregión ,,Tatry“ očami detí, ktorá bude prebiehať…

Videosúťaž pre deti a mládež

Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi WWF Slovensko, SAŽP a SPECTRA, spustila videosúťaž s názvom „Konektivita pre všetkých“, ktorá…

Poďakovanie

Podobne ako aj iné profesie v prvej línii, tak aj naši zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb v Strážkach sa počas pandémie s mimoriadnym…
Menu