Aktuality
Počet zobrazení 963

Základná umelecká škola na víťaznej vlne

Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho zožala  v ostatnom čase celoslovenské ocenenia  aj v oblasti hudobnej, aj v oblasti výtvarnej.

V utorok  14.mája 2024 sa žiačky  našej ZUŠ-ky zúčastnili na 9. ročníku Celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského, ktorá sa konala v Košiciach.  Súperilo na nej takmer 90 žiakov v piatich kategóriách.  Terezka Bočkajová, z triedy Mgr.Márie Jakubčovej, sa umiestnila v bronzovom pásme v prvej kategórii (spomedzi 20 žiakov z celého Slovenska). Alžbetka Germanová, z triedy Martina Brezinu,  sa umiestnila v striebornom pásme v druhej kategórii (spomedzi 30 žiakov).

Na konci súťaže prebehlo oceňovanie všetkých súťažiacich a fotografovanie s predsedom poroty Jaroslavom Dvorským. Úspešným speváčkam srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a mesta a prajeme veľa ďalších úspechov.

Do celoslovenského kola súťaže DÚHA v Starej Ľubovni bolo v tomto roku zaslaných 2022 prác zo škôl z celého Slovenska. Odborná porota, zložená z výtvarných umelcov, ocenila 94 diel zo všetkých kategórií.

Svoju cenu si osobne prevzalo v Starej Ľubovni 64 laureátov. Medzi nimi na popredných miestach nechýbali ani naši výtvarníci zo ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho.

Našim malým umelcom blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

1. miesto: MATÚŠ KOVALČÍK

2.miesto: TATIANA VADOVSKÁ– kategória grafika

1.miesto: SVETLANA GRIVALSKÁ– kategória grafika

1.miesto: RENÉ PENXA- kategória grafika

2.miesto: REBEKA GRIVALSKÁ- kategória grafika

Podklady textu a fotografie: Mgr. Mária Jakubčová, Mgr. Zuzana Chorogwická, ZUŠ L. Mednyánszkeho

 

Najnovšie články