Author: Edita Svocáková

Mesto rozhodlo o znovuotvorení škôl od 1. júna

Mesto Spišská Belá dnes rozhodlo, že obe základné školy, vrátane školských klubov detí, materskej školy a oboch školských jedální vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od 1. júna 2020 opätovne otvorí. Záujem o obnovenie vyučovania v...

Poznáme víťazov  súťaže DOMA (NE) DOBROVOĽNE, NO TVORIVO

      Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá a mesto Spišská Belá vyhlásili počas karanténneho opatrenia, kedy sa deti vzdelávali v domácom prostredí, výtvarnú súťaž DOMA ne/DOBROVOĽNE, no TVORIVO. Do súťaže sa od 20. marca...

Kaštieľ Strážky ,,v kocke”

Školy zostávajú aj naďalej zatvorené a mnohí rodičia, ktorí sú doma na home office alebo chodia do práce, už naliehavo vnímajú záťaž. Vyčerpávajú sa im tvorivé nápady na zmysluplné trávenie času. Je preto chvályhodné,...

Ďakujeme za spoluprácu počas  koronakrízy

Od polovice marca až po tieto dni prežívame situácie, s ktorými sme doteraz nemali žiadne skúsenosti. Každý v tomto meste (na Slovensku i po celom svete) je konfrontovaný s novou realitou. Učíme sa rešpektovať...

Poteš svojho seniora

Neformálna skupinka Hernička a Občianske združenia Trochu inak v spolupráci s mestom Spišská Belá pozývajú záujemcov zapojiť sa do výzvy POTEŠ SVOJHO SENIORA. Situácia, v ktorej sme sa v rámci koronakrízy ocitli, sa dotýka vo väčšej či menšej...

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Základnej školy M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá v súlade s § 84 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a...

Doučovanie cez WEB

Milí rodičia, milí žiaci, študenti! V týchto časoch, keď škola prebieha inými formami ako obvykle, vznikajú rôzne nové potreby. Jednou z nich je aj doučovanie či rozvoj nových vedomostí či zručností. Niekoľko dobrovoľníkov (stredoškoláci,...

Prihlasovanie na štúdium v ZUŠ L. Mednyánszkeho

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu  SR zo dňa 28. 4. 2020, v ktorom určuje spôsob hodnotenia, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov...

Zápis detí do materskej školy

Aj napriek nariadeniam ústredných štátnych orgánov na Slovensku v rámci prevencie šírenia koronovírusu, kam možno zaradiť aj aktuálne platné zatvorenie škôl a školských zariadení, postupne dochádza k uvoľňovaniu protiepidemiologických opatrení. Život sa, veríme, v...

Nútená izolácia zvyšuje riziko domáceho násilia

     Popri epidémii nového koronavírusu nepozorovane prebieha iný deštruktívny jav – domáce násilie. Domáce násilie sa v časoch krízy zhoršuje, sociálna izolácia  dáva násilníkom nové možnosti. Kríza, ktorou prechádzame a súvisiaca karanténa, bohužiaľ, vytvárajú...

Samoodpočet elektriny

V priebehu roka robí VSD raz ročne odpočet stavu všetkých elektromerov (okrem inteligentných, ktoré je možné odpočítať aj na diaľku). Každý mesiac okrem decembra tak odpočtári navštívia každé z vyše 500 tisíc odberných miest na...

Uzávierka výtvarnej súťaže predĺžená

Materská škola i  základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá sú  vyše mesiaca kvôli prevencii šírenia  choroby COVID-19 zatvorené. V tejto súvislosti mesto Spišská Belá v spolupráci so Základnou umeleckou školou Ladislava Mednyánszkeho...

Postrek verejných priestranstiev proti COVID-19

Mesto Spišská Belá využilo obdobie platnosti zákazu  vychádzania na Slovensku v čase Veľkej noci (od 8. apríla 2020 do 13. apríla 2020) na postrek verejných priestranstiev proti COVID-19. V spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom...

Oznámenia
X