Author: Edita Svocáková

Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi

Nie všetky deti vyrastajú v rodinách, kde rodičia dokážu zabezpečiť dostatok materiálnych potrieb a pomôcok, ktoré si vyžaduje plnenie školských povinností ich potomkov. Preto sa aj mesto Spišská Belá snaží, s využitím dostupných mechanizmov, pomôcť takýmto...

Koncert pre Vlaďku

Pevne veríme, že srdce nastavené pre potreby tých, ktorí zažívajú ťažšie životné obdobie, nám aj po Vianociach zostalo. Preto vás chceme informovať o výzve a pripravovanom koncerte, ktorý chystajú s dobrým úmyslom organizátori z ...

Čo ukrýva kostolná veža na našom námestí?

Spišskobeliansku vežu rímsko-katolíckeho Kostola svätého Antona v Spišskej Belej si všimli redaktori spoločenského týždenníka s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorí pripravujú cyklus o zaujímavostiach spišských zvoníc. Ich pozornosti neunikla ani veža kostola na spišskobelianskom námestí a my sme radi,...

Ako je to s medializovanými obedmi akože zadarmo

Prvým januárom 2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom detí a žiakov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá rieši poskytovanie dotácií...

Výročia v roku 2019 v našom meste

175 rokov od narodenia Augusta Kaltsteina (10.12.1844-24.8.1921), významného rodáka, ktorý sa venoval speleologickému výskumu a dal vysekať vchod do Belianskej jaskyne, uplynie v decembri tohto roka. August Kaltstein sa aktivizoval aj v oblasti cestovného ruchu, keď...

Burza hračiek pomohla

Dokázať vzdať sa svojho vlastníctva v prospech iných, ktorí to potrebujú viac ako my, je úloha ťažko zvládnuteľná pre mnohých dospelých, nieto pre deti. O to silnejšiu hodnotu má rozhodnutie žiakov našej ZŠ M. R. Štefánika,...

Nominácie na Športovca 2018 PSK do konca januára

Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2018. Ocenených športovcov, ktorí dosiahli vlani najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná komisia na základe určených kritérií. Už tradične sa bude oceňovať v kategóriách najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší...

Školákom sa začína finiš pred polročným hodnotením

Po šestnástich dňoch vianočných prázdnin sa dnes opätovne otvorili brány spišskobelianskych škôl. Dni relaxu, sladkého ničnerobenia či aktívneho oddychu podľa  ľubovôle strieda pevný režim a povinnosti všetkých školopovinných. Termíny školských prázdnin   v období školského vyučovania...

VIANOČNÝ DARČEK ZUŠ L. Mednyánszkeho – CD-čko PERVE

Do predsviatočnej  atmosféry  obdarúvania, stíšenia sa a čakania na VIANOČNÝ DARČEK  sa ponorili návštevníci koncertu Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej, ktorí prijali pozvanie do  mestskej kinosály na  20. decembra 2018.IMG_4483 Divákov i poslucháčov...