Author: Edita Svocáková

KOCR Severovýchod Slovenska bilancovala rok 2018

Šiesty rok fungovania Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (ďalej len KOCR)  sumarizovali jej členovia na zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 14. marca 2019 v Prešove. V roku 2018 KOCR zrealizovala mnoho aktivít. Opäť intenzívne...

Bedmintonový turnaj amatérov pozná víťazov

marce 2019 sa konal už 7. ročník Bedmintonového amatérskeho turnaja. Zúčastnilo sa na ňom spolu 13 hráčov v dvoch kategóriách. Štyri ženy si zahrali medzi sebou a vzišlo poradie: Naďa Mačičáková – Mlynčeky Alena Garanová...

Malé tanečníčky robia dobré meno mestu

Naše mažoretky z Centra voľného času v Spišskej Belej majú veľký dôvod na radosť. Podtatranské osvetové stredisko Poprad usporiadalo v dňoch 13. až 15. marca 2019 regionálnu súťaž s názvom Deň tanca, ktorá sa...

  Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…

Známa žartovná slovenská ľudová pieseň trochu poprehadzovala sled sviatkov – správne poradie: fašiangy, Veľká noc, Turíce – ale to zrejme preto, že sa spievala kedysi práve v čase fašiangových veselíc. Dni od Troch kráľov...

Celosvetovo unikátne Kolaboratívne centrum Svetovej zdravotníckej organizácie vzniká v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch

Vyšné Hágy sú pre mnohých obyvateľov nášho mesta i okolitých obcí synonymom profesionality pri vyšetreniach a liečbe respiračného ústrojenstva. Tamojší Národný  ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie je nielen celoslovenskou špičkou v tejto oblasti medicíny, ale...

Oznámenia
X