Author: Edita Svocáková

Výskyt medveďov v okolí Spišskej Belej

      Mestský poľovnícky spolok POĽANA (MPS) upozorňuje občanov mesta a okolia na zvýšený výskyt medveďov v oblasti Šarpanca a v lokalite s miestnym názvom „Nad cigánami“. V oblasti sa vyskytuje asi 10 medveďov, z...

75-percentné zľavy pre cestujúcich v PSK

Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa aj tento rok aktívne zapája do Európskeho týždňa mobility (ETM).  Odo dnes 16. septembra do  nedele 22. septembra ponúka cestujúcim v prímestskej autobusovej doprave výrazné zľavy. Cestujúci tak počas...

Nordic walking deň v Belianskych Tatrách

O tom, že nordic walking nie je len také hocaké chodenie s paličkami, sa presvedčilo 55 začínajúcich aj skúsených walkerov z celého Podtatranského regiónu na Nordic walking dni, ktorý sa konal 14. 9. 2019 v krásnom prostredí...

Vzácne dokumenty sa vrátili späť do nášho mesta!

Delegácia mesta Spišská Belá, vedená primátorom Jozefom Kunom, navštívila 11. septembra 2019 obec Biberbach, nachádzajúcu sa v západnej časti Dolného Rakúska v okrese Amstetten. Dôvodom tejto návštevy bolo prevzatie   archívnych dokumentov  – školských výkazov dochádzky a...

Kým kohút nezaspieva

V Slovenskej národnej galérii – Kaštieľ Strážky – si milovníci divadelnej kultúry opäť prišli na svoje. 11. septembra 2019 v podvečer sa v interných priestoroch kaštieľa diváci vrátili do obdobia existencie Slovenského štátu (1939 – 1945),...

Školy rozbiehajú nový školský rok 2019/2020

Za prázdninami sme definitívne zatvorili bránu, aby sa pre školopovinných žiakov v našom meste mohla otvoriť iná brána, tá školská. Pre niektorých sa tak 2. septembra 2019 stalo po prvýkrát, pre niektorých poslednýkrát a...

Jubilejná 10. Svätohubertská omša

V sobotu 31. augusta 2019 sa od 10. hodiny konala tradičná Svätohubertská omša, organizovaná poľovníkmi Mestského poľovníckeho spolku (MPS) POĽANA so sídlom v Spišskej Belej. Záujemcovia sa preto stretli pri Kaplnke svätého Huberta (patróna...

Dôležité termíny v novom školskom roku

Letné prázdniny sa blížia k svojmu koncu a na oddýchnutých školákov a ich učiteľov už čaká starostlivo pripravený nový školský rok. Ten sa začína 1. septembra 2019, pričom brány škôl sa po prvýkrát otvoria...

Športové hry seniorov

20. augusta prebiehali v areáli Denného centra športové hry seniorov. Zúčastnili sa na nich okrem domácich aj seniori z partnerských denných centier z Podolínca a z Kežmarku. Otvorenie podujatia sa uskutočnilo za prítomnosti prednostky...

Oznámenia
X