Autor článku Edita Svocáková

Deň otvorených dverí v ZUŠ

V dňoch 30.5.2022 a 31.5.2022 sa dvere Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho otvorili pre škôlkarov. Vyše 100 detí predškolského veku…

Žiaci žiakom…

… hrali počas uplynulých dní v kinosále mesta Spišská Belá. V dopoludňajších hodinách sme usporiadali štyri koncerty pre žiakov základných…

Svetový deň včiel v komunitnom centre

Svetový deň včiel si každoročne pripomíname 20. mája. Komunitné centrum si práve na  tohtoročný Svetový deň  včiel pripravilo prednášku a…

Zlaté pásmo pre Belave

Ľudová hudba BELAVE, ktorá pracuje v  našej Základnej umeleckej škole Ladislava Mednyánszkeho,  sa v nedeľu 15.5.2022 zúčastnila na krajskom kole…

Z kaštieľa sa ozývali zvuky…

V stredu podvečer si v Kaštieli Strážky mohli prísť na svoje všetci milovníci umenia, keďže učitelia našej ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho…