Autor článku Edita Svocáková

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do Materskej školy  v Spišskej Belej – do všetkých jej pracovísk – na Mierovej ulici, na Letnej ulici…

Naše školy v projektoch úspešné

Pandemická situácia trvá  vyše roka a zasahuje každú oblasť spoločnosti. V mestskom školstve priniesla mnoho nových situácií. Učitelia, rodičia, žiaci…

Postupný návrat žiakov do školských lavíc

Protipandemické opatrenia na Slovensku si vyžiadali aj polročné dištančné vzdelávanie žiakov 2. stupňa oboch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta…

Krásny Deň učiteľov

Vážení pedagógovia! S 28. marcom sa už tradične spája oslava Dňa učiteľov, ktorý si pripomíname práve v deň narodenia jedného…