hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 476

Obnovenie prevádzky Centra voľného času

Od pondelka 24.1.2022 sa v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR, usmerneniami ministerstva školstva a aktuálnou epidemiologickou situáciou v okrese Kežmarok obnovuje činnosť všetkých záujmových útvarov ( krúžkov) Centra voľného času v Spišskej Belej. Pri nástupe je povinnosť doniesť písomné potvrdenie o bezpríznakovosti a potvrdenie o vykonaní Ag samotestu s negatívnym výsledkom dieťaťa, nie starším ako 48 hodín (obe tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie pod článkom).

 Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (CVČ,  krúžková činnosť) v centre voľného času bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný). Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov  veku sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít ( CVČ,  krúžková činnosť) v centre voľného času  iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu